Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

İbni sina kimdir

980 yılında günümüzde Özbekistan sınırları içinde yer alan Buhara yakınlarındaki Afşana kentinde doğan İbni Sina’nın babası Abdullah, saygın bir bilim adamıydı. İbni Sina Buhara’da iyi bir eğitim aldı. Olağanüstü hafızası ve zekası da bu konuda ona çok yardımcı oldu. 10 yaşında Kuran-ı Kerim’i ezberlemişti.14 yaşına geldiğinde ise öğretmenlerini geçmeye başlamıştı.Tam adı, Ebu Ali el Hüseyin İbni Abdullah İbn’i Sina el Belh’i’dir.

Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin çeşitli alanlarında ilgilenen İbn-i Sina , matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları; astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir. İbni Sina adını daha çok tıp alanında duyurmuştur.

İbni Sina, tıp araştırmaları yaparken bazı hastalıkların bulaşmasında göze görülmeyen birtakım yaratıkların etkisi olduğunu, yani mikropların varlığını fark etmiş ve bu bilinmeyen mahluklardan eserlerinde sık sık bahsetmiştir. Mikroskobun icat edilmediği bu dönemde mikroplardan bahsetmek çok ilginçti.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.