İç Anadolu bölgesinde hayvancılık

Bu günkü konumuz İç anadolu bölgesinde yapılan hayvancılık faaliyetleridir. Büyükbaş Hayvancılık İç Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda oldukça gelişmiştir Bunun nedeni ise bu bölümler daha soğuk ve daha nemli olmasındandır.

Selüloz oranı çok yüksek olan, uzun boylu otlar büyükbaş hayvanların beslenmesini kolaylaştıran besinlerdir. Besicilik şeker fabrikalarının yakınında daha yaygındır. Bunun nedeni ise fabrikadan ucuz olarak alınan pancar küspesi besicilik için büyük bir öneme sahiptir.

Küçükbaş Hayvancılık ise İç Anadolu bölgesinin güney ve batısında daha yaygındır. Kurak iklimin cılız ve selüloz oranı düşük stepleri küçükbaş hayvancılığa elverişli olduğu halde büyükbaş hayvancılık için pek doğru tercih değildir.

Kurak iklimi bitki örtüsünün bozkır olması ve ayrıca düzlüklerin oldukça geniş yerler kaplaması küçükbaş hayvancılığı yaygınlaşmasının nedenleri arasında gösterilebilir. Tiftik keçisinin %78’i bu bölgede beslenmektedir. Toros dağlarının İç Anadolu’ya bakan yamaçlarında yaygındır.

Özellikle Konya ili başta olmak üzere Karaman, Kayseri ve Sivas’ta karaman ırkı koyun beslenir. En çok koyun beslenen bölge olan İç Anadolu’da mera hayvancılığı da oldukça yaygındır. Bölgede kümes hayvancılığı ile arıcılık da gelişen hayvancılık faaliyetlerindendir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.