İkinci dünya savaşı

Bu günkü yazımızda İkinci Dünya Savaşı hakkında bilgi vereceğiz.1939 ile 1945 yılları arasında yaşanan İkinci Dünya savaşı en önemli nedeni 1.Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan ağır koşullu antlaşmalardır. İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Özellikle Almanya’nın Versay Antlaşması’na uymaması savaşı başlatan sebep olmuştur. Bir başka neden ise 1.Dünya Savaşı’ndan sonra çizilen yeni sınırların yeni çatışmalara sebep olması da önemli etkenler arasında yer alır. Çünkü yeni sınırların çiziminde Milliyetçilik esasına uyulmamıştır.

Bu dönemde Almanya’da Nazizm’in , İtalya’da ise faşizmin iktidar olması savaşın nedenleri arasındadır. Çünkü Irkçılık ve saldırganlık bu rejimlerin temel özellikleridir.

İtalya’nın 1.Dünya Savaşı’ndan beklediği sonucu elde edememesi onu bu savaş için oldukça hırslandırmıştır.

Savaş Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle başlar. Ardından Belçika, Fransa ve Balkanları da işgal eder. Diğer taraftan da Rusya seferini başlatır.Japonya, ABD ‘ye saldırır.

1945 yılında Almanya ve İtalya kayıtsız şartsız teslim olur ve savaş sona erer.

Bu savaşla birlikte Almanya ikiye ayrılır.
Sömürgecilik sona erer.
Birleşmiş Milletler kurulur.
NATO kurulur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.