İkinci Meşrutiyetin ilanı

II.Meşrutiyet Osmanlı Devleti’nde 23 Temmuz 1908-21 Aralık 1918 yılları arasındaki dönemdir.

Osmanlı Devletini döneminde daha öncesinde meşrutiyet ilan edilmiş ve II. Abdülhamit tarafından kaldırılmıştır. Bu olay sonrasında Abdülhamit karşıtlarının yaptığı baskılar sonucu yeniden ilan edilmiş ve yeni yönetim şekli gelmiştir.

II.Meşrutiye için Osmanlı Devletine Baskılar

Sultan Abdülhamit Han Kanun-i Esasi ve binirnci meşrutiyeti kaldırarak ülkede kesin bir yönetim sağlamıştır. Tek adam olarak devleti yönetmekteydi. Bu durum sonucunda dönemin jön türkleri Abdülhamit karşıtı bir hareket içine girdiler.

1902-1906 yılları arasında faaliyetleri yoğunlaştı. Okullar ve askeriye içerisinde örgütlenerek Abdülhamit’e baskı yapmayı hedeflediler. İlk amaçları Kanun-i Esasiyi yeniden ilan ettirmekti.

Yıl 1907’de muhalif İttihak ve Terakki cemiyeti Selanik ve Paris gruplarını bir araya getirerek örgütledi, ülkede isyanlar çıkardı.

İlerleyen dönemde ise bazı askerler Makedonya’da dağa çıkarak Osmanlı yönetimine isyan ettiler.

Selanikte çıkan bir takım ayaklanmaları bastırmak üzere Osmanlı Devleti Şemsi Paşayı gönderdi. Ancak manastır ayaklanmasında Şemsi Paşa vurularak öldürüldü.

İttihak ve Terakki açık açık meşturiyetin ilan edilmesi konusunda çağrı yaptı. Ayrıca eğer ilan edilmezse veliahdın Rumeli’de padişah olarak ilan edileceğini, emrindeki büyük bir orduyla İstanbul’a geleceği şantajı yapıldı.

II.Meşrutiyetin ilanı

Makedonyada II.Meşrutiyetin ilan edilmesi ve gelen baskılar üzerine 23 Temmuz 1908’de yeniden ilan edilmiştir.

İlan edilmesi ile birlikte Abdülhamit’e bu kez seçimlerin yapılması konusunda baskı uygulandı. Yapılan seçimler sonucunda İttihak ve Terakki destekli Vahdettin tahta geçirildi.

Tahtı yöneten İttihak ve terakki Osmanlı Devletini I.Dünya Savaşına soktu ve yenilgiye uğradı.

II.Meşrutiyet meclisin 21 Aralık 1918 yılında dağıtılması ile ortadan kalktı. Hukuki olarak son bulması ise 1922’de saltanatın kaldırılması ile gerçekleşmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.