İklim ve Hava Durumu Arasındaki Farklar

Terim olarak hava durumu ile anlatılmak istenilen atmosfer üzerinde oluşan meteorolojik olaylardır. Atmosfer içinde meydana gelen olayları anlatmak için hava durumu terimleri olan soğuk, sıcak, yağmurlu, karlı gibi kavramlar kullanılır. Tüm bu terimler atmosferin o anki durumunu anlatır. Hava durumu sabit bir yerde belirli zaman diliminde ortaya çıkan atmosfer koşullarıdır.

Bir bölgede hava durumu koşullarını belirleyen en önemli etkenlerden biriside şüphesiz iklimdir. Hava durumu belirtilirken içerisinde iklim koşulları da yer alabilir. Örneğin bir bölgenin iklimi rüzgarlılık, sert soğuklar olabilir. Aynı bölge için hava durumu anlatılırken soğuk denilebilir.

İklim ve hava durumu çok farklı terimlerdir. Aralarındaki en büyük fark ise zaman ve belirtilen bölgedir. Hava durumunda kısa zaman dilimlerinden ve küçük bölgelerden bahsedilirken, iklimde geniş alanlar ve uzun vadeli durumlar belirtilir.

Örneğin: Marmara Bölgesinde kışı soğuk ve sert geçer. Cümlesinde iklimden bahsedilir. Ancak Bursa bugün yağışlı ve 26 derece dediğimizde hava durumundan bahsedilir. İklim oldukça geniş bölge içinde ve yıllar boyu değişmeyen ortalama hava koşullarını belirtir.

İklim nedir?

Geniş alanlarda ve uzun yıllar içinde aynı kalan ortalama hava şartları olarak tanımlanır. Uzun zaman dilimleri içerisinde ortaya çıkan ve çevreyle etkileşimi olan bir terimdir. İklim o bölgenin hava olayları bakımından nasıl olduğunu tarif eder.

İklime ait bazı haritalar ise şunlardır;

İzoterm Haritası:Eş sıcaklık eğrileriyle çizilen ve yeryüzündeki sıcaklık dağılışını gösteren harita türüdür.

İzorbar Haritası: Eş basınç eğrileriyle çizilen ve yeryüzündeki basınç dağılışını gösteren haritalardır.

İzoyet Haritası: Eş yağış eğrileriyle çizilen ve yeryüzündeki yağış dağılışını gösteren haritalardır.

Ülkemizde farklı yerlerde değişik iklim tipleri görülmektedir. Bunun nedenleri ise şunlardır;

Enlem
Yükselti
Kara ve denizlerin dağılımı
Ülkemizin orta kuşakta yer alması

hava

Hava durumu nedir?

Sabit bir bölgede ve kısa zaman dilimlerinde etkili olan atmosfer koşulları olarak tanımlanır. Bahsettiğimiz bölgenin o zaman dilimi içerisinde maruz kaldığı atmosfer koşulları sonucunda ortaya çıkan meteorolojik durumu anlatır.

İklim ve Hava Durumu arasındaki farklar


İklim
Geniş bölgelerde uzun zaman dilimlerinde devam eden atmosfer olaylarıdır.
İklim Klimatoloji bilim dalı tarafından incelenir.
İklimde değişkenlik azdır.
İklim belirtilirken kurak, yağışlı, soğuk ve sıcak ifadeleri kullanılır.

Hava Durumu
Küçük bölgelerde kısa zamanda görülen atmosfer olaylarıdır.
Meteoroloji bilim dalı inceler.
Hava durumunda değişkenlik fazladır.
Belirtilirken güneşli, rüzgarlı, yağmurlu, karlı ifadeleri kullanılır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.