Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

İletken yalıtkan ve yarı iletkenler

Yeryüzünde bulunan tüm maddeler atomlardan oluşmaktadır. Bir etkime yolu ile atomdan ayrılan elektronların bir devre içerisindeki hareketi, elektrik akımını oluşmasını sağlar. Elektron hareketine göre maddeler üç gruba ayrılmaktadır.

İletkenler: Elektriği akımının ileten tüm maddelere iletken maddeler denir. En iyi iletkenler gümüş ve altındır. Bakır tam saf olarak elde edilmedi için altın ve gümüşe göre biraz daha kötü iletken olmasına rağmen daha ucuz ve bol olduğundan, en çok kullanılan iletken maddedir.

Yalıtkanlar: Elektrik akımını iletmeyen maddelere yalıtkan maddeler denir. Bunlara çeşitli örnekler verecek olursak cam, mika, kağıt, kauçuk, lastik ve plastik tüm maddeler yalıtkandır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.