ilk çağlardan beri insanların astronomiyle ilgilenmelerinin nedenleri neler olabilir?

İnsanlar ilk çağlardan itibaren astronomi bilim dalıyla yakından ilgilenmişlerdir. Peki bu insanları astronomiye iten ve onları bu bilim dalına yönelten nedenler neler olabilirdi? Astronomi bilmiş olduğunuz üzere gök bilim dalı olarak adlandırılır.

Gökyüzü özellikle gecenin karanlığında yıldızların parlaması, ayın doğması ve hareketleri, ayın bu hareketlerine bağlı olarak gel git olaylarının gerçekleşmesi astronomiyi ilginç kılmıştır. Gökyüzü yıldızların ışıltısıyla hemen hemen herkesin ilgisini çekmiş olup onunla ilgili düşünce kurmayan kalmamıştır.

İlk insanlar yada ilk çağlarda insanlarda gökyüzünün bu sihirli görüntüsüne kapılıp araştırmaya başlamışlardır. Yıldızların onlara yön gösterdiğini keşfetmeleri ile gökyüzünün de bir işe yaradığını farketmişlerdir. Astronomi hala insanlar için gizemlerle dolu olup ilgi çekmektedir.

Astronominin ilgi çekmesinin temel nedenleri;

  • İlk çağlarda insanlar yıldızları birer tanrı olarak görürlerdi.
  • İnsanların büyük bir bölümü hatta günümüzde hala inananlar var öldüklerinde bir yıldız olduklarını düşünür.
  • Dünyanın yok olacağını gökyüzüyle bağdaştırırlar.
  • Gökyüzündeki yıldız hareketlerinin yer yüzünü etkilemesi. (Meteor yağmurları, gelgit olayları)

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.