ilk türk devletleri hangi ticaret yollarından faydalanmıştır

İlk türk devletleri Kral yolu, Seyir Yolu ve İpek yolu gibi önemli ticaret yollarından faydalanmışlardır. Bu yollar üzerinde ticaret yaparken kurmuş oldukları devletleri bu yollar üzerine kurmayı tercih etmişlerdir. Böylece devletleri ticaret yollarına sahip olarak ekonomik olarak gelişecekti.

Kral yolu

Pers Krallığı tarafından yapılan bu yol İmparatorluğun büyük topraklarına ulak ve asker gönderilmek için yapılsa da ticari bir yol olarakta kullanılmıştır. Yol antik bir yol olup Bugün ülkemizdeki İznikten başlayarak Basra körfezinde son bulmaktadır. Bu yol bugün ülkemizden geçen önemli tarihi bir yoldur. Aşağıdaki haritadan Kral yolunu görebilirsiniz.

kralyolu

Eski ticari yollardan biri olan kral yolu

Seyir Yolu

Günümüzde Kral Yolu gibi İzmir tarafından başlayan bu yol Irak Musula kadar uzanmıştır. Yol bir müddet sonra ikiye ayrılarak Pers İmparatorluğunun başkentine yani bugünkü İrana diğeri ise İpek yolu ile birlikte gitmektedir. Türk devletlerinin kullanmış olduğu önemli bir ticari yoldur.

İpek Yolu

Tarihin en önemli ve eski ticaret yoludur. Çinden başlayarak Avrupaya kadar uzanan ve uzun yıllar Türklerin elinde olan bilinen en eski ticari yoldur. Bu yol adını Çinde satılan İpek kumaşların Avrupa, Mısır ve Romaya taşınması nedeniyle almıştır. Baharat, kağıt, porselen ve ipek gibi ürünlerin ticareti bu yol üzerinden yapılmış yol sayesinde kültürel etkileşim sağlanmıştır.

İpek yolu Orta Asya devletlerinin bağımsızlık kazanması ile onarılmış yeniden canlandırılmıştır.

ipek yolu

Çinden Avrupaya uzanan en önemli ticari yol

Birçok arkadaş Baharat yolu neden burada yok diyeceklerdir. Baharat yolu Osmanlı Devleti zamanında himayemiz altına girmiştir. İlk türk devletleri yukarıda saymış olduğumuz ticari yollardan faydalanmışlardır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.