İlk türk devletleri hangi ticaret yolunu kullanmışlardır

Bu yazımızda sizlere ilk Türk devletleri hangi ticaret yolunu kullanarak ekonomik hayatlarını devam ettirmişlerdir konulu yazımızı paylaşacağız. Öncelikle ticaret yollarını kullanabilmeleri için ekonomik hayatı nelerden oluşuyordu bunu öğrenelim.

İlk Türk devlet ve topluluklarının ekonomik hayatı büyük ölçüde hayvancılığa dayanıyordu. At, koyun, sığır gibi hayvanlar hem beslenmelerini sağlamış hem de ticari mal olmuştur. Yağmalrda önemli bir gelir kaynağıydı. Yağma ;ihtiyaç duyulan mal yerleşik kültür ve ticaretten elde edilen gelirdir.

İktisadi hayat en çok Uygurlarda gelişmiştir. Yerleşik hayata geçtikleri için tarımsal ve ticari faaliyetler öne çıkmış, ayrıca vergilerde Uygurlar döneminde düzenli olarak toplanmıştır.

Çin’den başlayıp Orta Asya’dan geçen doğu ve batı arasındaki en önemli ticaret yolu İpek Yoludur. Bu İpek yolunda canlı bir ticaret hayatı gelişmiştir. Ticarette silah, at, dokumalar ihraç edilir buna karşılık olarak da hububat ,ipek ile diğer temel ihtiyaçlar satın alınırdı.

Ayrıca İpek yolu İlk Türk devletlerinin en önemli gelirini oluşturur. Devletlerin yaşam süresi bir bakıma bu yolun denetimi ile doğru orantılıdır. Bu nedenle Çin ile mücadelenin temel nedeni İlk Türk devletlerinin önemli ticaret yolu olan İpek yoludur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.