İlk yardım çantasındaki malzemeler

Karayolları Trafik Kanunu’na göre taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurmak zorunludur. Gerekli hallerde, ilk yardım malzemelerini doğru kullanmak hayat kurtarabilir. Bu nedenle ilk yardım çantasında bulunan malzemeleri tanımalı ve doğru kullanmalıyız.

 • Büyük sargı bezi: Yara üzerine koyulan pansuman malzemelerini sabit tutmak için kullanılır. Ayrıca kanamanın durdurulması ve yaralanmış bölgeyi dış etkilerden korumak için de kullanılır.
 • Hidrofil gaz steril: Gazlı bez olarakta bilinir. Açık yaraların üzerini kapatmak için kullanılır.
 • Üçgen sargı bezi: Yaralanmış bölgenin sabitlenmesi, askıya alınması için kullanılır. Özellikle kırılmış olan kolun sabitlenmesi için uygundur.
 • Antiseptik solüsyon: Hastaneye hemen gidilemiyorsa sıyrık gibi basit yaraların temizlenmesinde kullanılır. Anstiseptik solüsyon kullanıldıktan sonra yaralı bölgede kızarma, morarma ve şişlik görülürse hemen yıkanmalıdır. Hiç vakit kaybedilmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir.
 • Plaster: Yaralanmış bölgeye koyulan pansuman malzemelerinin sabitlenmesinde kullanılır. Açık yaraya temas ettirilmemesine dikkat edilmelidir.
 • Çengelli iğne: Gerekli hallerde kumaşı kumaşa tutturmak için kullanılır.
 • Küçük makas: İlk yardım malzemelerinin veya kazazedenin kıyafetlerinin kesilmesi için kullanılır.
 • Esmark bandajı: Kanamaların durdurulması, özellikle kol ve bacaklardaki atardamar kanamalarının durdurulmasında kullanılır.
 • Turnike: Kol ve bacaklarda, diğer malzemeler ile durdurulamayan atardamar kanamalarının durdurulması için kullanılır.
 • Yara bandı: Derin olmayan küçük yara ve sıyrıklarda kullanılır.
 • Alüminyum yanık örtüsü: Yanık vakalarında yaralıyı dış etkilerden korumak, su kaybını önlemek için kullanılır. Ayrıca şoka giren yaralının vücut sıcaklığını korumak içinde kullanılır.
 • Tıbbi eldiven: Öncelikle yaralıya mikrop bulaşmasın diye kullanılır. Ancak ilk yardımcının kendisini koruması içinde faydalıdır. Zira yaralıya ait kan ve salyalardan ilk yardımcıya mikrop bulaşabilir.
 • El feneri: Aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda yaralıya müdahale etmek için kullanıldığı gibi yardım çağırmak amacıyla da kullanılır.


İlk yardım çantası bir kaza anında hayat kurtarıcı rolündedir. Ancak trafikteki birçok sürücü bu setin nasıl kullanılacağı ve içindeki malzemeler hakkında bilgi sahibi değildir.

Bilinçsiz bir müdahale faydadan çok zarar verebilir. Bu nedenle bu çantada yer alan malzemelerin nasıl kullanılacağı konusunda her sürücü bilinçlendirilmelidir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.