İlktürk devletlerine ait olan destanlar

Bu yazımızda sizlere ilt Türk devletlerine ait olan destanlardan abhsedeceğiz.

Oğuz Kağan
Hun destanıdır. Muhtemelen Mete Han’ın mucizevi doğumu ve büyümesi ile Orta Asya ‘da siyasal birliği sağlamsı ve ülkesini oğulları arasında bölüştürmesi anlatılır. Türklerin ortak destanı olarak bilinir.

Türeyiş
Uygur destanıdır. Bir Hun hakanının kızlarını Tanrılarla evlendirmesi ve bu evlilikten doğan çocukların bozkurt ruhuna sahip oldukları ve böylece çoğaldıkları anlatılır.

Ergenekon
Göktürk destanıdır. Göktürklerin Ergenekon denilen topraklarda çıkmak için girdikleri arayış anlatılır.

Göç
Uygur destanıdır. Kutsal bir kayanın yok olmasıyla Türk ilinde başlayan kıtlıkla beraber göç etmek zorunda kalındığı anlatılır.

Alper Tunga
İskit hükümdarı Alper Tunga ‘nın ölümü üzerine yakılan bir ağıttır.

Manas
Manas adlı kişinin yaşamı anlatılır. En uzun Türk destanıdır. Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında dünya geneline tanıtılmıştır. Erken dönemde yazılı hale getirilmiştir. Dünyada en çok tanına Türk destanıdır.

Dede korkut
Oğuz-Kıpçak mücadelesini içeren destanın baş kahramanı saygı değer Korkut Dede’dir. Sorunları töreye uygun olarak çözen kişidir. İslami öğeler de taşır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.