İnsan hakları gelişimi

İnsan hakları deyince aklımıza ilk olarak bütün insanların din, dil, ırk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmaksızın özgürce yaşama hakkına verilen addır. İnsanlar kendi düşüncelerini anlatmak onları uygulamak ve diğer insanlarla eşit şekilde düzgün muamele görmek farkında olmadığımız insan haklarındandır diyebiliriz. Aslında insan haklarının kısaca tanımlarından biride insanın kendine özüyle birlikte yaşatmak istediği kurallardır.

İnsan haklarının bulunduğu fikri ilk olarak İngiltere de gün yüzüne çıktı. 19. yüzyılda ortaya çıkan bu fikir Amerika ve diğer ülkelerle yayılmıştır. Bu sayede 1789 yılında Fransız İhtilali Avrupa ’da insan haklarının kabul edilmesini ve aynı zamanda uygulanmasına öncü olmuştur.

O yıllarda Atlantik Beyannamesi adı altında bir beyanname imzalanıp insanların din, dil, ırk, inanç ayrımı olmaksızın eşit haklara sahip olduğunu bildirmiştir. Aynı zamanda 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” kabul edildi. Bu beyanname 30 maddeden oluşmaktaydı ve tamamen insan haklarını koruyan herkesin eşit ve özgür olduğunu gösteren bir beyannamedir. Bu yazımızda insan hakları beyannamesinin içeriğini biraz olsun anlatmaya çalıştık.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.