insan haklarının korunmasında bireylere düşen görevler nelerdir?

İnsan haklarının korunup geliştirilmesinde toplumdaki bireylerde görevlidir. Öyle ki her birey kişisel haklara sahip olsa da aynı zamanda başkalarının hak ve hürriyetlerini koruyup gözetmek zorundadır. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz. Kendi çıkarlarımız ve haklarımızı kullanırken bir başkasının hak ve hürriyetlerine zarar vermemiz gerekir. Ayrıca toplumda bu gibi durumlarla karşılaşırsak gerekli işlemleri yapmamızda bizim temel görevlerimizdendir.

Örneğin bir haksızlık mı gördük gidip bu durum karşısında kişileri uyarmak, haksızlığa uğrayan kişiye dolaylı yoldan da olsa yardım etmek bizim insani görevlerimizdir. En azından ona hakkını nasıl arayacağını öğretmemiz gerekir. İnsan haklarının korunması yasalarla sağlansa da ilk olarak topluma bağlıdır. Toplumlar artık o kadar büyük ki insanların sorunlarını yasalar çözmeye yetişemez oldu.

Bu nedenle ilk olarak sorunlarımızı kendi içimizde yasa dışı yollara başvurmadan çözmek en mantıklısıdır. İnsanlar kendi haklarını bilerek, başkalarının da bu haklara sahip olduğunu bilerek yaşadığında zaten dünyamızda insan hakları ile ilgili herhangi bir sorun yoktur.

Mesela günümüzde birçok sivil toplum kuruluşu basın açıklaması adı altında toplantılar yapmaktadır. Bu faaliyet onlarında bizimde en doğal hakkımızdır. Ancak bunu yapmaları için belediyeden vs.. gibi kurumlardan izin alıp daha sonra yapmalıdır. Bu faaliyetler sırasında kamu malına, esnafa yada herhangi birine zarar vermemeleri gerekir. Bunu yaptıklarında insan haklarını direk yada dolaylı yoldan çiğnemiş olurlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.