İnsan Sevgisi Konulu Kompozisyon

İnsan yaratılmış en yüce canlı. Bu yazımızda insan sevgisi konulu bir kompozisyon bulabilirsiniz. İnsan doğada yaşayan en üstün ve zeki varlık olarak tanımlanabilir. Diğer canlılardan bizi ayırt eden en önemli özellik ise tabi ki düşünme gücüdür. Elbette ki doğadaki canlılar ve hayvanlar düşünebilirken insanoğlu çok geniş uçlara kadar düşünme yeteneğine sahiptir.

Tüm insanlar dil, din ve ırk bakımından birbirinden farklı olsa da ortak bir yönleri vardır ki oda sevgi. İnsan dünyaya geldiği ilk gün sevgiyle dolu gelir. İnsandaki ilk sevgi ise onu büyüme süresince koruyup kollayacak ve ona açılan ilk kucağın sahibi anneyedir.
insan
İslam dini ise Ben onu yaradandan ötürü sevdim sözüyle her insanın tanrı tarafından yaratıldığını ve bu nedenle kutsal bir varlık olduğunu kabul eder. İnsan gülüp ağlayan, mutluluk duyan, seven sevilen ve yaşayıp ölen ilginç bir varlıktır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.