insan sevgisi ve evrensellik konulu bir yazı

Bu yazımızda insan sevgisi ve evrensellik konusunu işleyeceğiz. İlk olarak insan sevgisi nasıl olur. Bizler gibi birer canlı olan ve karşılıklı sevgi, saygı duymamız gereken bir kavramdır. İnsan sevgisi dünyanın her yerinde var olan bireylerin birbirlerini karşılık beklemeden duydukları histir. Elbetteki insanlar birbirlerini sevmek zorunda değildir fakat saygı duymak zorundadır. Ama gerçek olan bir sevgi vardır ki oda çocuklara ve anneye olan sevgidir. Bu iki sevgi türü evrensel olup her yerde geçerlidir.

İnsan sevgisi aslında insanın yaradılışında vardır. İster karşı cins olsun, ister aynı cins. Bireyler birbirleriyle anlaşıyorsa ve fikirleri bağdaşıyorsa sevgi ortaya çıkar. Aslında olması gereken sadece bu şekilde değil tüm insanların birbirlerini sevmesidir. Sonuçta hepimiz misyonunu tamamlamak için dünyaya gelmiş ve bu dünya üzerindeki nimetlerden faydalanmak hakkı olan, ortak özellikleri olan bireyleriz.

Öyle ki insan hakları bildirgesi insan sevgisi üzerine kuruludur. Zaten insanlar birbirlerini sevse savaş ortadan kalkar dünyaya sükunet gelirdi. İnsanların birbirlerini sevmeleri için öncelikle ön yargılarını yenmeleri kendilerini diğer bireylerin yerine koyarak onları anlamaları gerekir. Ancak bu şekilde insan sevgisi evrensel bir boyut kazanır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.