insanlar ilk çağlardan beri kayaçlardan nasıl yararlanmışlardır

Kayaçlar bugün bile hayatımızda rol alırlar. İnsanlar ilk çağlardan beri kayaçları hayatlarında sıkça kullanmışlardır. Peki nasıl mı? Gelin birlikte öğrenelim. İlk insanlar eski çağlarda kayaçları özellikle kesici alet, ev ve barınak yapma, süs eşyası yapmak, üzerlerine yazı yazmak, üzerinde yemek pişirmek, çeşitli kaplar oluşturmak için kullanmışlardır.

İlk çağarlarda kayaçları üst üste koyarak kendilerine ev şeklinde barınma alanları yapmak için kullanmışlardır. Ayrıca kayaçları kullanarak mağara gibi kayaç duvarlarına resimler yapıp şekiller çizmişlerdir. Kayaçları kullanarak oymacılığı öğrenen insanoğlu kendilerine yemek ve su için kaplar, hatta barındıkları yerler için süs eşyaları bile yaptılar.
kayaçlar
Kayaçları oyarak kendilerine kap yapan insanlar bu kaplarda yemek bile pişirmişlerdir. Avladıkları hayvanları kesmek ve parçalamak için kayaçlardan yaptıkları kesici aletleri kullanmışlardır.

Görmüş olduğunuz gibi insanlar ilk çağlardan beri kayaçları hayatlarına bir şekilde sokmuşlardır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.