İnsanların benimsediği inancı, inandığı dini terk etmesi kolay bir durum mudur?

İnsanların benimsediği inancı,inandığı dini terk etmesi kolay bir durum mudur? Niçin? Düşününüz. Dünyadaki birçok insan bir inanca sahiptir. Tabi bazı kesimler vardır ki onlar hiçbirşeye inanmazlar. İnanca sahip kişiler küçüklüğünden beri çevresinin etkisiyle ve kendi araştırmaları ile benimsediği inancı taşır.

Genellikle insanların sahip oldukları inancı bırakarak başka bir inanışa sahip olamaları nadir görülen bir durumdur. Din değiştirme olarakta tabir edilen bu durum bireyler için oldukça zor bir olaydır.Çünkü yıllardır sahip olduğu bu inanca göre yaşamış ve çevresindeki bir çok kişi hala bu inancı taşıyordur. Ailesindeki bireyler yakın komşuları hatta arkadaşları bile bu inanca sahiptir.

Kendisi yeni bir inancın kanıtlarını ve gerçeklerini gördüğünde din değiştirme gereği duyar. Ancak inandığı dini terk etmesi hiçte kolay bir durum değildir. Neden mi gelin birlikte düşünelim.

Çevresinin vereceği tepkilerden çekinir. Çünkü tanıdığı herkes belkide şuanki inancına sahiptir. Yadırganmaktan ve horgörülmekten korkar.

İkinci unsur ise sahip olduğu yeni inancın toplumuna kabul edilemeyeceği korkusudur. İşte bu nedenle zor bir karar almak zorunda kalır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.