insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekilleri

İnsanlar doğal ortamları değiştirerek ondan türlü şekillerde faydalanırlar. Doğanın yapısı ve doğal ortamları değiştirmek aykırı gibi görünse de bazen gereklidir. İnsanlar doğal ortamın sağladığı kaynaklardan doğrudan yada dolaylı bir şekilde faydalanırlar.

Bunların yapılışı esnasında önemli olan ise insanların doğal dengeyi bozmadan değişimler yapmasıdır. Peki insanlar doğal ortamı değiştirerek ondan nasıl faydalanırlar. Hayatımızda kullandığımız bir çok alanda değişim meydana gelmiştir. Örnek vermek gerekirse ulaşım için kullandığımız yollar, köprüler, limanlar, hava alanları, maden ocakları ve barajlar en bilindik değişimlerdir.

Bir köprüden karşıya geçmek için yararlanırız. Bu köprü taşıt trafiğine açık olacağından büyük ve geniş olmak zorundadır. Bu nedenle kurulacağı alanda doğal bir değişim söz konusu olur. Yada bir liman yapıldığını düşünün. Limanlar karaya girinti şekilde yapılır ve sahilden denize doğru duvar örülerek durgun su elde edilir. Limanlar bu nedenle hem denizde hemde karada doğal değişimlerin meydana gelmesine sebep olur.

Bir baraj düşünün. Doğal olmayan insan yapımı barajlar elektrik, su gibi ihtiyaçların karşılanması için yapılır. Barajlar insan eli ile yapıldığından ve geniş alanlar kapladığından dolay doğal çevre doğrudan etkilenir. Büyük bir çevre alanı sular altında kalırken iklimsel değişim görülür. Ancak insanlar bu barajdan elektrik, su ve balık gibi sonuçlar elde ederler.

Bir insanın doğal ortamı değiştirerek ondan yararlanması günümüzde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Önemli olan bunun yapılışı esnasında doğanın zarar görmemesidir.

Bu ödev güncellenmiş ve tüm etkinlik olarak yeniden eklenmiştir. Doğal Ortamı Değiştirmek ve Ondan Yararlanmak Teması

 

(5) Yorum

  1. İnsanlar geçmişten günümüze kadar doğal ortamı bir şekilde değiştirerek ondan yararlanmışlardır. Ancak bu çalışmalar doğal dengenin bozulmasına neden oldu. İşte bu yüzden doğal afetleri daha çok görüyoruz. Doğal ortamı tabi ki değiştireceğiz ama bu kadar köklü değişiklikler yapmak hiç doğru değil. Sonuçlarına böyle katlanırız.

  2. Mesela insanlar ormanları kesip oralarda tarım yapmaktadır ve bir müddet sonra tarım yaptıkları yerler erozyona uğramaktadır buna sessiz kalmayın.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.