İnsanların doğaya zarar vermeden ve azami şekilde doğadan yararlanma yolları nelerdir?

Doğada yaşam süren insanlar daha rahat bir yaşam için doğadan faydalanmıştır. Doğada bulamadıklarını ise üreterek hayatlarında kullanmışlardır. İnsanların yaşam kalitesinin artmasıyla birlikte üretim ve tüketim istekleri de aynı oranda artış göstermiştir. Bu nedenle doğadan yararlanma isteği her geçen gün artmaktadır. Buda beraberinde birçok olumsuzluğu meydana getirir.

20. yy’da 1 milyar olan insan nüfusu ise günümüzde 7 milyarın üzerindedir. Bu nedenle daha fazla yerleşim yeri, daha fazla besin, ve çok daha fazla ürüne ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanlar her zaman ki gibi bu ihtiyaçlarını karşılamak için doğrudan doğaya yönelirler.

Peki bunu yaparken insan kendi ve doğada yaşayan diğer canlılara zarar vermeden üretim yapabilir mi. Kişisel ihtiyaçlarımız, isteklerimiz, enerji ihtiyacı gibi konularda doğadan zarar vermeden nasıl yararlanabiliriz. Bunu ancak şu şekilde başarabiliriz.

1- Günümüzde her alanda kullandığımız enerji maalesef doğal hayatı olumsuz etkilemektedir. Örneğin petrol ürünleri, kömür gibi yakıtlar doğaya zarar verirler. Bu nedenle doğa dostu ve yenilenebilir kaynakları kullanmamız gerekir.

2- Sanayide üretim için gerekli olan maddeleri atık maddelerden oluşturmak ve üretilen ürünlerin yeniden üretimde yeniden kullanılabilecek maddelerden yapmak gerekir.

3- Doğadan azami bir şekilde yararlanmak için nüfus artışını durdurmamız gerekir.

4- Günümüzde kullandığımız üretim tekniklerinden birçoğunu bırakıp yerine doğa dostu üretim teknikleri kullanmak gerekir.

5- Doğadan aldığımız ve kullandığımız ürünleri, atık maddeleri doğaya zarar vermeyecek şekilde imha etmek gerekir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.