İnsanların günümüze gelinceye kadar haberleşme alanında hangi yöntemleri ve araçları kullanmıştır araştırınız

İnsanlar geçmişten günümüze kadar birçok haberleşme aracını kullanmışlardır. Haberleşme hem toplumsal hemde bireysel açıdan insanların gerek duyduğu yaşamın olmazsa olmazlarındandır. İlk insanlar haberleşmek için çeşitli sesler çıkarmak ve kayalara resimler yaparak mesajlar bırakmak gibi ilkel yöntemler kullanmışlardır.

Ancak bu haberleşme teknikleri kısa mesafede işe yaradığı için yeni ve uzaklara haber gönderen iletişim teknikleri araştırmışlar sonuç olarak duman ile işaret ve davul, düdük gibi ses çıkaran şeylerle işaret göndermeyi kullanmışlardır.

Tabiki ilk insanların iletişimi sestir. Konuşarak kısa mesafelerde iletişim kurulmuş ve bu haberleşme tekniği sonsuza kadar devam edecektir. Sesin yanı sıra beden hareketleri ile birbirlerine birşeyleri anlatmayı başarmışlardır. Zamanla haberleşme teknikleri gelişerek insanlar ortak dili keşfettiler.

Teknolojinin gelişimine kadar ses ve ses çıkaran aletler ile haberleşmişlerdir. Daha sonraları ise yazının keşfi ile haberleşme en üst seviyeye ulaşmıştır. Artık insanlar yazdıkları ile başkalarına bilgilerini aktarabiliyor ve geleceğe notlar bırakabiliyordu.

Zamanın ilerlemesi ile telgraf, telefon gibi önemli iletişim araçları ortaya çıktı. Radyo ve televizyon yayınları insanların haberleşmesinde zirve noktası olarak tanımlansa da günümüzde internet teknolojisi haberleşmeyi çok farklı bir boyuta getirmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.