Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

İpek yolu nereden başlar ve nereye kadar uzanır?

İpek yolu Çin’den başlayarak Akdeniz ve Anadolu üzerinden Avrupa’ ya uzanan dünyaca ünlü bir ticaret yoludur.Bu yolda ipek,baharat,yağ,tahıl gibi ürünler taşınırdı.Ulaşım kervanlar aracılığı ile Çin’den başlayıp İstanbul üzerinden Avrupa’ya kadar uzanırdı.Binlerce kilometrelik bu ticaret yolu zamanla adını ipek yolu olarak almıştır.Avrupa Ticaretinin gelişmesinde önemli bir rolü vardır.İpek yolu Asyayı Avrupa’ya bağlayan önemli bir ekonomik kaynak haline gelmiştir.İpek yolu ile ticaret yapılmasının yanı sıra aynı zamanda din,dil ve kültürlerin gelişmesine de katkı sağlamıştır.Bir dönem Avrupa İle Asya arasındaki ticaret veba salgınları yüzünden gerçekleşmemiştir.Çin’de bulunan Song Hanedanlığı İpek yolunun önemini yitirmesine neden olmuştur.
Çin’de başlayan deniz ticareti ile İpek yolu gün geçtikçe daha az kullanılmaya başlanmıştır.Deniz ticareti ile yeni pazarlar keşfedilip Arapların koymuş olduğu gümrük vergilerinden de biraz olsun uzaklaşılmıştır.
İpek yolunun güzergahı ile ilgili ilk belgeler Romalılar ve Yunanlılara aittir.Anadolu’da İpek yolu Antakya’dan başlar ve Gaziantep üzerinden İran ve Afganistan’ın kuzeyinden Pamir ovasına kadar uzanır.Ayrıca Trakya üzerinden ve ege kıyılarına,Akdeniz ve Karadeniz de bulunan önemli limanlardan Avrupa’ya ulaşır.ip

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.