Islahat fermanı hakkında bilgi

Bu yazımızda sizlere ıslahat fermanı ile ilgili bilgi vereceğiz. kırım Savaşı devam ederken , İngiltere, Fransa, Avusturya Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti yanında savaşa girerler. Savaş zamanı Batılı devletler ve Rusya dahil olmak üzere Osmanlı Devleti2nden Gayri Müslim vatandaşları için Islahat yapmasını isterler.

Islahat fermanı padişah Abdülmecid tarafından 1856 yılında devleti dağılmaktan kurtarma amaçlı olarak çıkarılmıştır. Bu fermanda yer alan maddeler ise şöyledir

Kanun önünde din ve mezhep ayrımı yapılmaksızın herkes eşittir.
Vatandaşlar din ve mezhep ayrımı olmadan devlet hizmetine girebilir.
Din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin herkesten eşit oranda vergi alınır.
Mahkemeler açık yapılacaktır.
Suçluların mallarına devlet el koyamayacaktır.
Din ve mezhep ayrımı olmadan herkes mahkemelerde eşit tanıklık yapma hakkına sahiptir.
Patrikhane dini kurumların yetkileri genişletilecektir.
Resmi yazışmalarda Müslüman olmayanlar için hakaret anlamı taşıyan ifadeler kullanılmayacaktır.
Batı kültürüne önem verilecektir.

Bu maddelerden yola çıkarak bir değerlendirme yapacak olursak; Islahat fermanı sadece Gayri Müslimlere çıkarılmış bir fermandır. Dış baskılar sonucu ortaya çıkmıştır. Islahat fermanı devletin dağılmasını daha çok hızlandırıcı etkiye sahiptir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.