İslam coğrafyasında farklı dini düşünce ve yorumlar zenginliktir neden?

İslam coğrafyası geniş topraklara yayılmış durumdadır. Bu nedenle birçok din ve mezhepten insanlar bir arada yaşamaktadır. Bunun sonucunda ise ortaya farklı düşünceler ve yorumlar çıkmaktadır. Bu bir zenginliktir ve toplumsal yaşama farklılıklar kazandırır.

Ülkemizi bile ele alacak olursak birçok mezhepten insan hatta farklı dinlere mensup insanlar aynı mahallede, aynı binada yaşamaktadır. Bunun sonucunda dinler arasında etkileşim ortaya çıkmakta ve insanlar birbirlerini daha iyi tanımaktadır.

Örneğin iki komşudan biri hristiyan diğeri müslüman ise islami bayramlarda hristiyan aile onları ziyaret ederek bayramlarını kutlamaktadır. Bu dinler arası hoşgörünün temsilidir. İnsanlar farklı dinlere mensup olmasa da onları anlayıp düşüncelerine saygı göstermek zorundadır. Çünkü toplumsal yaşam bunu gerektirir.

din

Farklı dinler coğrafyalar için bir zenginliktir.


Sonuç olarak ele alacak olursak bu kadar geniş topraklara yayılmış insanların farklı kültür, düşünce ve dine mensup olmaları kadar normal birşey yoktur. İnsanların birbirlerini anlayıp daha güzel bir ortamda yaşamaları ancak saygı ile gerçekleşir.

Örneğin Amerika’da Ramazan bayramının kutlanması, kandillerde camilerin dolması oranın başka dinlerine mensup insanları tarafından ilgiyle karşılanmaktadır. Çünkü müslümanlar bu coğrafyalarda özel günlerde yaptıkları hayırlar ve yardımlar ile hoşgörüyü kazanmışlardır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.