İslam dininin aileye verdiği önem

Aile her insan için hayata başlangıç noktası olduğu için İslam dini aileye büyük önem vermiştir. Dünyadaki tüm canlılar hayata ailesiyle birlikte gözlerini açar. Bu nedenle dünyaya gelen birisi önce annesine sonra ailedeki tüm bireylere güvenir.

Dinimize göre aile kişinin gerçek huzuru bulabileceği bir yaşam alanı olarak gösterilirken neslimizin devamı ve islamiyetin yayılması içinde büyük önem arzeder. Ayrıca aile kavramı insanların yanlışlara sapmasını engellerken huzuru onun ayaklarına kadar getirmektedir. Dinimiz islam ailenin kadın ve erkeklerin günahlardan sakınmasını ve onların hayata bağlanmasını sağlayacağını aşağıdaki ayetle en güzel şekilde açıklamıştır.

Aile ile ilgili önemli bir ayetten alıntı yapalım.

“İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet var etmesi Allah’ın varlığının belgelerindendir Bunda düşünen insanlar için dersler vardır”

Aile kadın, erkek ve çocuklardan oluşan sosyal bir birimdir. İslam ailenin oluşması için karşı cinsten iki kişinin nikahlanmak suretiyle bir araya gelmesini şart koşmuştur. Ayrıca islamiyet karşı cinsten iki kişinin nikahsız olarak münasebet kurmasını haram kılmıştır.

Bu nedenle dinimiz nikahlanmak suretiyle aile kurulmasına önem verir. Bu sayede toplumda yer alan kötü alışkanlıkların ortadan kaldırılması, aile ortamında büyüyen hayırlı evlatların yetişmesi hedeflenmiştir.

Aile hakkında bazı başlıklar

Aile genelde kadın, erkek ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük yapı taşıdır. Bu terimdeki ailelere çekirdek aile denir. Annane, dede, babanne gibi bireylerin olduğu ailelere ise geniş aile adı verilir.
Bireylerin büyüyüp gelişmesi için aile oldukça önemlidir. Anne ve babalarından ayrı olarak yetişen bireylerde bir takım sorunların görülmesi muhtemeldir. Ailenin genç bireylerin oluşumunda ve yönlendirilmesinde etkisi oldukça büyüktür.

Allah size kendinizden eşler var eder. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar var eder. Size temiz şeylerden rızk verir. Öyleyken batıla inanıyorlar ve Allahın nimetlerini inkâr mı ediyorlar?

İçinizdeki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfu ile zenginleştirir. Allah lütfu bol olandır, bilendir. (4)

Dünya bir geçimden ibarettir. Şu geçim dünyasının en güzel nimeti de saliha kadındır.(7)

Nikâh benim sünnetimdir. Sünnetimi terk eden benden değildir. Evleniniz, çünkü ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere övüneceğim. Hâli vakti yerinde olan evlensin, eli dar olan da oruç tutsun. Zira oruç, şehveti kırar.

Gençler, sizden gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek, gözü harama karşı korur, namusu muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen de oruç tutsun, çünkü oruç şehveti kırar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.