İslamiyetin doğduğu tarihlerde arap yarım adasında yaşam nasıldı?

İslam öncesi arap yarım adasındaki hayat şartları bugünden çok farklıydı. Özellikle arap yarım adasında dini inanışlar gereği kadınların durumu çok kötüydü. İslamiyetin doğduğu tarihlerde arap yarım adasında sosyal yaşam hakkında kısaca bilgi verelim.

İslamiyet öncesi arap yarım adasındaki durum cahiliye dönemi olarak tanımlanır. Arap yarım adasının merkezi konumundaki Hicaz bölgesi aşiretler tarafından yönetiliyor Mekke’de ise dinsel devasa putlar bulunuyordu. İnsanlar İslamiyet öncesinde buralarda putlara tapıyorlar onlara yiyecek ve kurban veriyorlardı.

Putperestlik Arap yarım adasında çok yaygın olsa da Hristiyanlık, Musevilik ve Hanifilik yaygın olarak görülen diğer dinlerdi. İslamiyet öncesi bu bölgede sürekli araplar arasında savaşlar yaşanmıştır. Her aşiret farklı inanışlara sahip ve farklı kültürlere mensuptu. Sadece haram ayı adını verdikleri dönemde savaşmazlar bu dönemde eğlenceler düzenler ve ticaret yaparlardı.

Halk iki sınıf halindeydi. Bir kısım çöllerde çadırlarda yaşarken bir kısım ise şehirlerde tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşırdı.

İslamiyet öncesi arap yarım adasında kadınların durumu ise erkek egemenliği altında geçiyordu. Kadınların miras hakkı bulunmuyor ve birçok kız çocuğu diri diri toprağa gömülüyordu.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.