İsrafın ekolojik dengeyi bozmadaki rolü nedir?

İsraf nedeniyle çevre kirliliğinde büyük artış görülmektedir. Son yıllarda artan doğadaki ekolojik dengenin bozulmasında etkin rol oynayan israf insanlar için olduğu kadar çevre içinde zararlıdır. Bunu örneklerle açıklamak istersek birçok örnek verilebilir.

Evimizin ihtiyaçları için yapmış olduğumuz alış verişlerde gereğinden fazla ürün almak bir israftır. Bu ürünlerin birçoğu tüketilmeden çöpe atılmaktadır. Ürünlerin ambalajları ise doğada çözünmeyip yıllarca doğada kalmaktadır. Bu nedenle çevre kirliliğine neden olur.

Dünyamızda üretilen gıdaların 1/3’ü hiç tüketilmeden çöp olmaktadır. Bu rakam düşünüldüğünde üretimin ne kadar fazla olduğu tüketimin ise az olduğu görülmektedir. Her ürün için yapılan ambalajlar ise doğada çözünmeyerek ekolojik dengeye etki eder.

Doğada çözünmeyen atıklar bitkilerin, hayvanların ve insanların yaşam alanlarını büyük oranda tehdit eder. İşte bu gibi nedenlerden dolayı israf zararlıdır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.