İstanbul'un fethinin nedenleri ve sonuçları

2.Murat’ın ölümünden sonra yerine oğlu 2.Mehmet Osmanlı Devleti’nin başına geçti.2.Mehmet devletin iç ve dış güvenliği sağlamak Balkanlarda daha fazla ilerlemek için İstanbul’un mutlaka alınması gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle padişah olduktan sonra İstanbul’un fethi için hazırlıklara başladı.

İstanbul’un Fethi’nin Nedenleri
-Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi. Rumeli ve Anadolu’daki toprakları birleştirmek
-Bizans’ın Balkanlar’da bulunan Osmanlı topraklarına asker sevkinin engellenmek istenmesi
-Bizans’ın Osmanlı taht kavgalarını desteklemesi ve Türkleri her fırsatta kışkırtması
-İstanbul’un dünya ticaret yolları üzerinde bulunan önemli bir kent olması
-Hz. Muhammed’in fethi teşvik edici hadisi: “İstanbul elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan onu fetheden asker ne güzel askerdir.” hadisine layık olabilme düşüncesi de etkili olmuştur.

İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar
-İstanbul çevresindeki kaleler ele geçirildi
-Karadeniz yolu ve boğazdan geçebilecek tehlikelere karşı Rumeli Hisarı yaptırıldı.
-Surları yıkabilecek toplar döktürüldü ve büyük gülle atan havan topları yapıldı.
-Şehri denizden kuşatmak için hazırlıklar yapıldı donanmalar hazırlandı.

fath

İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları
1453 yılında fethedilen İstanbul artık Bizans’ın değil Osmanlı Devleti toprakları arasındaydı.2.Mehmet’e Fatih unvanı verildi. O günden sonra Fatih sultan Mehmet olarak anıldı. Osmanlı Devleti için Yükselme devri başladı. Anadolu ve Rumeli toprakları İstanbul’un fethiyle birleştirildi. Boğazlar Osmanlıların eline geçti. Fener Rum Patrikhanesi Osmanlıların himayesine girdi. İstanbul’un fethiyle Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.