Jandarmanın görevleri ve yetkileri nelerdir?

Bu gün sizlere Jandarmanın görevleri ve yetkilerinin neler olduğundan bahsedeceğiz. İlk olarak jandarmanın tanımını yaparak başlayalım.

Jandarma Türkiye Cumhuriyet Jandarması emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getirmekle yükümlü silahlı bir askeri güvenlik ve kolluk kuvvetidir.

images

Jandarmanın görevlerinden bahsedecek olursak. Görevleri dört gruba ayrılır.

1. Mülki Görevler: Vatandaşların, yasaların öngördüğü şekilde hak ve hürriyetlerini kullanarak yaşamalarını güvence altında bulundurmak, kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerinin yürütülmesini sağlamak ve kolluk görevi yapmak

2. Adli Görevler: Suçluları arayıp bulmak, ceza ve tutuk evlerini dışarıdan korumak, tutuklu ve hükümlüleri gereken yerlere getirip götürmek gibi görevlerdir.

3. Askeri Görevler: Kara Kuvvetleri ile işbirliği yaparak savaşta vatanı korumak ve kollamak, sınır ve kıyılarımızı korumak, kaçakçılığı önlemektir.

4. Diğer Görevler:
a. Özel koruma ve kollama görevi
b. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin belirlenmesi amacı ile bilimsel araştırma ve analizlere tabi tutulması, analiz sonuçlarının bildirilmesi.

Jandarmanın Yetkileri;

1. Genel yetkisi
2. Genel düzeni sağlama yetkisi
3. Uyarıda bulunma ve emir verme yetkisi
4. Kamu ve kişiler tarafından işlenen eylem ve hareketleri yasaklama yetkisi
5. Yakalama yetkisi
6. Kimlik sorma yetkisi
7. Kişileri arama yetkisi
8. Genel arama yetkisi
9. Parmak izi ve fotoğraf alma yetkisi
10. Kapalı yerlere girme yetkisi
11. El koyma yetkisi
12. Kapatma yetkisi
13. İstihbarat yetkisi
14. İkamet ve iş adresini tespit etme yetkisi
15. Çağrı sorgulama ve bilgi isteme yetkisi
16. Zor kullanma yetkisi
17. Silah kullanma yetkisi

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.