Kanuni sultan süleyman döneminde hangi sefer ve savaşlar yapılmıştır

Osmanlı Devleti padişahlarından onuncusu olan Kanuni Sultan Süleyman 1495 yılında doğmuştur.Yavuz Sultan Selim’in oğludur.Annesi Hafsa Sultandır.1520 yılında Yavuz Sultan Selim’in ani ölümü üzerine 25 yılında OSmanlı Devleti’nin başına geçmiştir.Kanuni’nin 46 yıllık saltanat hayatı hemen hemen hep savaşlarla geçmiştir.

Kanuni’nin Yaptığı Seferler

Belgrad Seferi
Kanuni’nin tahta çıktığını bildirmek için giden Behram Çavuş’un öldürülmesi üzerine Belgrad’a sefer düzenlenmesine karar verilir.Karadan ve denizden kuşatılan şehir bir ay süren kuşatma sonucunda 1521 yılında fethedildi.Böylece Avrupa’ya düzenlenecek seferler için bir başlangıç olmuştur.

Mohaç Seferi
Belgrad’ın fethinden sonra Osmanlı- Macar ilişkilerinin iyice gerginleşir.Macar Kralı Alman İmparatoru Şarlken’e güvenerek Osmanlıya karşı düşmanca bir tutum izlemektedir.BU sıralarda Fransa Kralı Fransuva’nın yardım isteği üzerine sefer düzenlenmesine karar verilir.100000 kişilik ordusuyla sefere katılan Kanuni Macaristan ordusunu 1526 yılında ağır yenilgiye uğratır.Doğrudan topraklarına katmak istemeyen Kanuni Osmanlı toprakları içinde Macaristan Krallığı kurulmasına izin verir.

1.Viyana Kuşatması
Kanuni 1529 yılında Avusturya topraklarına girerek Viyana’yı kuşattı .Ancak yanında yeterli büyüklükte kuşatma toplarının bulunmaması ve kışın erken bastırmasından dolayı 17 gün sonra İstanbul’a geri döndü.

Alman Seferi
1532 yılında alman seferine çıkan Kanuni’nin güçlü ordusunda karşısına çıkmaya cesaret edemeyen Alman seferi başlamadan bitmiştir.Alman İmparatoru vergi vermeyi kabul etmiştir.

Doğudaki Gelişmeler
Kanuni İran üzerime de 3 sefer düzenlemiştir.her seferinde 2 taraf için büyük zararlar olmasından dolayı İran Şahı barış istemek zorunda kalmıştır.

Preveze Deniz Savaşı
Venedik,Ceneviz,Malta,İspanya ve Portekiz’in birleşik donanması Preveze Körfezinde Osmanlı donanması ile karşı karşıya geldi. Şiddetli deniz savaşı sonunda Osmanlı Devleti galip geldi.

Trablusgarp Savaşı
Bu savaştan sonra Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Osmanlı üstünlüğü tartışılmaz hale gelmiştir.

Hint Seferleri
Hint Seferleri 1538 de başladı ve 15 yıl sürmüştür.Bu seferden beklenen sonuç elde edilememiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.