Kanuni Sultan Süleymanın hayatı

Kanuni Sultan Süleyman 27 Nisan 1495 yılının Pazartesi günü Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun’dur. Hafsa Hatun Osmanlı ya da Çerkez olduğu bilinmektedir.

Kanuni Sultan Süleyman devri, Türk hakimiyetinin doruk noktasına ulaştığı bir devir olarak Türk tarihinde yerini almıştır. Babası Yavuz Sultan Selim, onu küçük yaşlardan itibaren çok titiz bir şekilde yetiştirmeye başladı. Benzeri görülmemiş bir terbiye ve eğitim gördü. İlk eğitimini annesinden ve ninesi Gülbahar Hatun’dan almıştır.

indir (1)

Yavuz Sultan Selim’in 1512 de tahta geçmesi üzerine İstanbul ’a çağrılan Şehzade Süleyman, babasının kardeşleriyle mücadeleleri sırasında İstanbul’da kalarak babasına vekalet etti. Bu sırada Saruhan sancak beyliğinde de bulundu. Babası Yavuz Sultan Selim’in ölümü sonrasında, 30 Eylül 1520 tarihinde henüz 25 yaşındayken Osmanlı tahtına geçti.

Kendisine Kanuni denmesi, yeni kanunlar icat etmesinden dolayı değil, mevcut olan kanunları yazdırıp çok sıkı bir şekilde uygulamasından dolayıdır. Kanuni Sultan Süleyman adaleti seven bir padişahtı. Mısır’dan gelen vergiyi çok fazla bulup, yapmış olduğu araştırma sonunda halkın zulme uğradığını düşünmesi ve Mısır Valisini değiştirmesi bunun en büyük göstergelerinden biridir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.