kapalı havza oluşumunda etkili olan yer şekli ve iklim özellikleri

Kapalı havza bir akarsuyun sularının denize ulaşamayıp bir göl yada kurak alanda yok olmasına ve buralarda son bulmasına denir. Kapalı havza oluşumunda yer şekilleri ve iklim özellikleri bu nedenle çok önemlidir. Kapalı havzalar suların denize ulaştığı açık havzalardan çok farklıdır.

Bu akarsuların sularının denize ulaşması ancak yer şekillerindeki eğreltiler ve yüksekliklerin yanı sıra bölgenin iklim koşullarından etkilenirler.Orta Asya ve Kuzey Afrika dünyanın en büyük kapalı havzalarına sahiptir. Orta Asyada yer şekilleri bu havzaların oluşumunda etkili olurken Kuzey Afrikada iklim koşullarına bağlı olarak meydana gelen kuraklık kapalı havzaları oluşturmuşlardır. Ülkemizdeki kapalı havzalara örnek ise Tuz ve Van Gölü çevresi verilebilir. Bu kapalı havzalar ülkemizdeki yer şekilleri nedeniyle oluşmuştur.

Kapalı havzaları oluşturan akarsuların içinden akan su miktarı ise yer şekilleri ve iklim özelliklerine bağlıdır. Maddeler halinde şöyle sıralanabilir;

  1. İklim koşullarına bağlı olarak havzaya düşen yağış miktarı
  2. Akarsuyun aktığı yer şeklinin geçirgenlik özelliği
  3. Havzada yer şekillerine bağlı oluşmuş dağ ve buzullar
  4. Akarsunun beslendiği su ırmakları
  5. Havza bölgesinin iklim koşullarından ötürü oluşan sıcaklık ve nem

Bu koşullar havzanın oluşumuna etki eden ve havzanın büyüklüğünü etkileyen faktörlerdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.