karada yapılan fetihlerin yanı sıra denizlerde sürdürülen mücadelelerin sebepleri?

Osmanlı Devleti karada birçok fetihe imza atmış olup hızla topraklarını büyütmüştür. Her ne kadar karada birçok ülkeyi egemenliği altına alsa da sıcak denizlerde sürekli mücadele etmek zorunda kalmıştır. Denizler o dönemde bugüne nazaran çok daha önemliydi.

Tüm ticaret deniz yoluyla yapılıyor denilebilirdi. Ayrıca ordular en az kaybı deniz savaşlarında verirken istedikleri ülke sınırlarına deniz yoluyla hızla yaklaşabiliyordu. Bu nedenle deniz yollarının kontrol altında tutulması büyük önem arz ediyordu.

Denizler bir ülkenin güvenliği için büyük önem arzeder. Bugün bile denizlere hakim olmak ülkemizin güvenliği için ilk sırada yer alır diyebiliriz. Bir ülkeye komşu adaların güvenlik altında tutulması gerekir. Bunun farkına varan Osmanlı Devleti karada yaptığı fetihlerin yanı sıra sürekli deniz savaşlarında bulunmuştur.

Özellikle Cenevizliler ve Venedikliler ile deniz savaşları yaptık. Osmanlı Devleti kara savaşları yapmasa bile Barbaros Hayrettin Paşa döneminde sürekli deniz savaşlarına dahil olmuştur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.