Karbon12 izotopunun karşılaştırma atomu olarak seçilmesi

Asıl soru şu atom kütlelerini ölçmek için karbon-12 izotopunun karşılaştırma atomu olarak seçilmesinin temel nedeni nedir?

Fizik ve kimyada C ile ifade edilen karbon kimyasal bir element durumundadır. Dünyamızın temel yapı taşlarından birisi olan karbon aynı zamanda tüm canlıların yapısında yer almaktadır. Diğer elementler ile güçlü bağlar oluşturması onu farklı kılmaktadır. Oluşturduğu organik bileşikler dünya üzerinde yayınca görülmektedir.

Bir bireyin soluk alıp vermesi ile doğaya karbondioksit bırakılır. Zaten atmosferin %96’lık bir bölümüde bu gazı içerir. Karbon doğada üç formda bulunur ve bunlar amorf, elmas ve grafittir. Karbonu bu kadar tanıdıktan sonra sorumuzun cevabına bakabiliriz.

Uzun yıllar boyunca fizikçiler ve kimyacılar iki farklı atomik kütle birimi kullandılar. 1961 senesinde ise bu durum değişmiştir. O döneme kadar kimyasal analizlerde oksijen kullanılırdı. Çünkü maddelerin oksijen ile reaksiyona girerek birleşik oluşturmaktadır.

Oksijenin atomik kütlesi 16 olarak ayarlanarak bir düzen hazırlandı. Oksijene bu teste partner olarak hidrojen seçildi. Yapılan testlerde karışık ve zor bulgular elde edilince bunu daha basit ve sade bir hale getirme düşüncesi oluştur.

Karbon-12 izotopunun yapısı gereği 6 proton ve 6 nötron yer alıyordu. Bu değerler atomik kütle olarak 12 değerini veriyordu. Oksijen ve hidrojen elementlerinin arasında bir değere sahip olması, sonuçların daha somut ve anlaşılır elde edilmesi, son olarak karbonun güçlü bağlar ile organik bileşikler oluşturması tercih edilme nedeni olmuştur.

Karbon 12 atomik kütlesinin proton ve nötronlarına eşit olması bir standart olarak kabul edilmiştir. Diğer atomik, formül ve molekül kütleleri de bu standarta göre değerlendirilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.