Karışım Nedir Özellikleri ve Örnekleri

Karışım iki yada daha fazla maddenin kimyasal bir olay olmadan bir araya gelmesiyle oluşur. Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu karışımlar türlerine göre özellik farkları gösterirler. Karışımların özellikleri ise şu şekildedir;

  1. Karışımda kullanılan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.
  2. Karışımda kullanılan maddeler belirli oranlarla karıştırılmazlar.
  3. Karışımların erime, kaynama noktaları sabit değildir.
  4. Herhangi bir formülle gösterilmezler.
  5. Karışım fiziksel bir olaydır.

Homojen karışım nedir; Bu karışımda karışımın her noktasında aynı özellik görülür. Homojen karışımların diğer bir adı da çözeltidir. Homojen karışımlar tek bir madde gibi davranırlar. Homojen karışımlara üç örnek vermek gerekirse tuzlu su, hava, kolonya verilebilir.

Heterojen karışım; Bu karışımlarda her yerde aynı özellik gösterilmez. Bu karışımlar süspansiyon ve emülsiyon olarak iki guruba ayrılır. Süspansiyon karışımlarda su kum, su tebeşir tozu örnek olarak verilebilir. Emülsiyon karışım örneği ise su zeytinyağı, su benzin, süt ve yağ örnek olarak verilebilir.

Heterojen karışımlara üç örnek ise su kum, zeytin yağı su, benzin su gibi örnekler verilebilir.

heterojen

 

 

 

1 Yorum

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.