Karlofça antlaşmasının önemi

Bu yazımızda sizlere Karlofça antlaşmasının öneminden bahsedeceğiz.2.Viyana yenilgisi Avrupa devletlerinin Türkleri Avrupa’dan atma düşüncesini artırdı. Bunun üzerine Kutsal ittifak grubu olan (Avusturya, Lehistan, Venedik ,Rusya, Malta) ve Osmanlı Devleti arasında on altı yıl süren savaşlar yapılmıştır. Savaş sonrası ise Karlofça Antlaşması imzalanmıştır.

1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile Banat yaylası ve Temeşvar hariç Macaristan ve Erdel Avusturya’ya, Dalmaçya kıyıları ve Mora Yarımadası Venediklilere, Podolya ve Ukrayna Lehistan’a bırakılmıştır.

Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti ilk kez büyük çapta toprak kaybı yaşamıştır.
Karlofça Antlaşması’nın önemi gelince ise;

Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki üstünlüğü sona ermiştir.
Osmanlı Devleti’nin geri çekilme ve toprak kaybetme süreci hız kazanmıştır.
Bu antlaşmayla 1921 Kurtuluş Savaşı’nda yer alan Sakarya Savaşı’na kadar sürecek olan Türk tarihindeki savunma savaşları süreci başlamıştır.
Osmanlı Devleti, kaybettiği yerleri geri alma politikası izlemeye başlamış,1718 Pasarofça Antlaşması sonrası bu umudunu da büyük oranda yitirmiştir.
Bu antlaşmanın en önemli sonuçlarından biri de Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi sona ermiş, Gerileme Dönemi başlamıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.