Tüm yazılar içinde Biyoloji

Atık suların arıtılması

Dünyadaki su kaynaklarının çok az bir kısmı içilebilir tatlı su kaynaklarıdır. Bu nedenle su kaynaklarımızı çok dikkatli kullanmalı, suyu israf etmemeliyiz. Gelişen teknoloji ile birlikte üretilen ürün miktarı atmış, üretimle oluşan atık maddeler hava, toprak, ve suda kirliliğe neden olmuştur. Bu durum içtiğimiz suların arıtılması ihtiyacını doğurmuştur. Kentlerin ve kasabaların . . . Devamını oku

Tür, Habitat, Popülasyon ve Ekosistem Kavramları

Doğal çevrede yaşayan canlılar, bu canlıların canlı ve cansız çevre ile etkileşimleri ekoloji adı verilen bilim tarafından incelenir. Ekoloji alanında çalışan bilim insanlarına ise ekolog denir. Ekologlar, canlıları daha iyi anlamak ve tanımlamak amacıyla belirli sınıflandırmalar yapmışlardır. Birbiri ile çiftleştiğinde üreyebilme yeteneğine sahip bireyler oluşturan, ortak atadan gelen, benze özellikleri . . . Devamını oku

Biyo-çeşitliliğin önemi

Biyo-çeşitlilik, bir ekosistem veya tüm dünyada bulunan yaşam formalarının çeşitliliğidir. Bir ekosistemde biyo-çeşitlilik arttıkça ekosistemin işleyişi kolaylaşır. Güneş enerjisinin tüm canılar tarından kullanılması ve canlılığın devam etmesi, ekosistemlerdeki besin zincirisini oluşturan halkların varlığı ve çeşitliliği ile mümkündür. Örneğin orman ağaçlarına ait biyo-çeşitlilik, ekosistemin su ve besin döngüsünü önemli derecede etkilemektedir. . . . Devamını oku

Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler

Yeryüzündeki yaşam, şaşılacak derecede çeşitlidir. Okyanuslarda, toprakta ve yer üzerinde bir kaç milyon kadar canlı türü vardır. Dünya Vahşi Yaşam Fonu’nun, Yaşayan Gezegen Raporu’na göre yaklaşık 300 bin bitki, 4000 memeli, 6300 sürüngen, 1 milyondan fazla böcek ve 400 bin başka omurgasız hayvan türü bulunmaktadır.Bu sayılar, bilimsel olarak tespit edilen . . . Devamını oku

iğne dikenli bitkiler

İğne yapraklı olarakta bilinen bu bitki türleri ekolojik sistemde oldukça yaygındır. Bitkiler dünyasında Pinopsida gurubuna dahildirler. Çevremizde en sık olarak gördüklerimiz ise çam, ladin, ardıç, göknar, sedir ve selvi ağaçlardır. Bu bitki türlerinin geneli kış aylarında yapraklarını dökmezler. Örneğin çam ağaçları tüm yıl boyunca yapraklıdırlar. Metabolizmalarındaki atık maddeleri köklerini kullanarak, . . . Devamını oku