Tüm yazılar içinde Sosyal Bilgiler

Batı devletlerinin Asya ve Afrikaya gelmesinin nedenleri

Geçmişten günümüze kadar batı devletleri Asya ve Afrika gibi kıtalara sömürgeci anlayış ile yerleşmişlerdir. Özellikle Afrikadan getirtilen köleler Avrupa devletlerinde uzun yıllar kullanılmıştır. İpek yolu ve Baharat yolu gibi ticari yollar nedeniyle Avrupalı tüccarlar bu alanlarda düşük iş gücünün olduğunu fark ettiler. Sonuç olarak sömürge anlayışı ortaya çıktı. Maddeler halinde . . . Devamını oku

II.Meşrutiyet Dönemi

Sultan Abdülhamit han I.Meşrutiyeti kaldırdıktan hemen sonra Meclis-i Mebusan yani meclisi kapattı. Bu durum aydınlar ve siyasitçiler arasında derin bir infiale neden oldu ve kısa zamanda II.Meşrutiyet için çalışmalar başladı. İlk olarak Avrupada sürgünde olan ve halkın içinden birçok isim Jön Türkler adı altında bir örgütlenme oluşturdular. Kısa zamanda bu . . . Devamını oku

Doğal Afetler Sonrası Sosyal Yardımlaşmanın Önemi

Dünyanın bir çok yerinde ne yazık ki doğal afetler görülmektedir. Oldukça yıkıcı ve ölümcül sonuçları olabilen doğal afetler ülke ekonomisine de büyük zararlar vermektedir. Özellikle deprem ve sel gibi afetler değişen iklim değişikliği ile son yıllarda daha fazla görülmektedir. İnsanların yaşadığı can ve mal kayıpları derin izler bıraktığı gibi tamiri . . . Devamını oku

Kütüphanede uyulması gereken kurallar

Kütüphane nedir? Hayatımızda her birimiz mutlaka en az bir kez kütüphaneye gitmişizdir. Burada binlerce kitap ve internet kaynağı sayesinde istediğimiz bilgiye erişebiliriz. Arşivlenmiş ve özenle oluşturulmuş kitap ve ansiklopediler bizlerin bilgi edinmesi için kütüphanelerde yer almaktadır. Bu kaynakları ücretsiz bir şekilde kullanarak aradığımız bilgiye ulaşabiliriz. Kütüphaneler bilgiden yararlanabileceğimiz en önemli kaynaklardır. . . . Devamını oku

Ülke kalkınmasında madenciliğin önemi

Dünyamızda yer alan doğal kaynaklar insan yaşamında oldukça değerli bir yere sahiptir. Hayatımızı kolaylaştıran çeşitli araç ve gereçlerin üretilmesinde madenlerden yararlanılmaktadır. Bir devletin ve insanlarının hayat düzeyleri ile ülkede gelişmiş olan madencilik arasında paralel bir ilişki vardır. Dünya üzerinde yaşamış olan tüm insanlar geçmişten günümüze kadar madencilik konusunda çalışmalar yürütmüşlerdir. . . . Devamını oku