Kaya tuzları doğada kum ve toprakla karışık halde bulunur bu karışımdan tuzu nasıl ayırırız

Doğadaki birçok etmen kumla ve toprakla karışık halde bulunurlar. Bunlardan biride tuzdur. Kum ve toprakla karışık bir halde bulunan tuzun bu cisimlerden ayrıştırılması ise bir hayli karışıktır. Tuzun yer altından kalıplar halinde çıkarılmasından sonra bu kalıplara havuzlarda sıcak su verilir. Toprak ve kumdan tuz suda çözülerek ayrıştırılır.

tuz

Sudan tuzun ayrıştırılmasında kullanılan tuz havuzları


Tuz sıvı haldeyken özel süzme teknikleri ile olabildiğince yabancı maddelerden ayrılır. Bu esnada tuzdaki kum ve toprağın büyük bir bölümü ayrıştırılır. Daha sonra tuz sıvı haldeyken kristallendirme adı verilen yada vakum adı verilen diğer bir yöntemle havuzdan alınır.

1-)Tuzlu su geniş havuzlara bırakılarak kurumaya bırakılır. Suyun buharlaşması ile kristal haline gelen tuz özel eleme yöntemleriyle kullanılabilir hale getirilir.
2-)Tuzlu suya özel bir çözelti verilir ve saf tuzun suyun dibine çökmesi sağlanır. Daha sonra vakum ile bu dipteki tuz alınarak kullanılabilir tuz elde edilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.