Kaynakların Bilinçli Tüketilmesi

Yaşamımızı devam ettirmek için çeşitli ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekir. İhtiyaçlarımızı karşılarken çeşitli kaynaklar kullanırız. Örnek vermek gerekirse yağmurlu havalarda şemsiye kullanmak bir ihtiyaçtır. Eğer bu ihtiyacımızı karşılamazsak ıslanarak hasta olabiliriz. Kendimizi yağmurdan korumak için bir şemsiye yada yağmurluk almak için paraya ihtiyacımız vardır. Para ise emek verilerek kazanılan bir alım aracıdır. Sınırlı bir kaynak olan para tutumlu kullanılmalı ve bu şekilde ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız.

Evlerimizde kullandığımız elektrik, su, doğal gaz gibi enerji kaynakları da ihtiyaçlarımızı karşılayan birer kaynaktır. Evlerimizi aydınlatma ve elektrikli araçları çalıştırmak için elektrikten faydalanırız. Evimizi temizlemek, kendi kişisel temizliğimi sağlamak ve yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılamak için sudan faydalanırız. Doğal gazdan ise ısınmak ve yemeklerimizi pişirmek için yararlanırız.

bilinçli tüketici

Evlerimizde kullandığımız enerji kaynaklarını bilinçli birer tüketici olarak tasarruflu kullanmalıyız.

Aynı para gibi elektrik, su ve doğal gazda sınırlı kaynaklardandır. Bu kaynakları kullanırken tasarruflu davranmalı, ihtiyacımız kadarını kullanmalıyız. Gereksiz yere yanan ışıkları söndürmeli, açık gördüğümüz muslukları kapatmalı ve düzenli bir ısıtma için doğal gazı kullanmalıyız.

Tüketici: İhtiyaçlarını karşılamak için belirli bir bedel ödeyerek alan ve kullanan kişidir.

Evde nasıl davranıyorsak sosyal yaşamımızda da bu şekilde tasarruflu davranmalıyız. Örneğin okuldaki öğrenciler sınıf ve okul eşyalarına zarar vermemeli, okuldaki sabun, su, peçete gibi malzemeleri ihtiyaçları kadar kullanmalıdır.

Sorularla Bilinçli Tüketici Nasıl Olunur?

Suyu ve elektriği tutumlu kullanmak için ne tür önlemler alınabilir?
Hayatımızın her alanında kullandığımız su, elektrik gibi enerji kaynaklarını tutumlu kullanmak için ilk olarak ihtiyacımız kadar kullanmamız gerekir. Daha sonra bunların boş yere kullanılmasını engellemek adına evlerimizdeki ve çevremizdeki bozuk muslukları yaptırmamız gerekir. Suyu boşa kullanan kişileri uyarmalı ve çevremize uyarıcı levhaları asmamız gerekir.

Elektrik hayatımızda boş yere kullandığımız en önemli enerji kaynağıdır. Sokaklarda boş yere yapılan aydınlatmalar nedeniyle büyük miktarda enerjimiz boşa gitmektedir. Aynı şekilde evlerimizde yer alan elektrikli araçları özensiz kullanmak enerji kaybına neden olur. Gerektiği kadar aydınlatma yapmak, gereksiz ışıkları söndürmek elektrik tasarrufu için oldukça önemlidir.

Elektriğin ve suyun tasarruflu kullanılması konusunda evimizde neler yapabiliriz?
Evlerimizde suyu boşa kullanmamak için şunları yapabiliriz;

  • Gereksiz yere suyu harcamamalıyız.
  • Açık bırakılan muslukları kapatmalı evdeki kişileri bu konuda uyarmalıyız.
  • Banyoda ve mutfakta gereğinden fazla su kullanarak israf yapmamalıyız.
  • Bardağımızda artan suyu bir çiçek dibine dökerek israf olmasını engellemeliyiz.
  • Evdeki bireylere suyun önemini açıklamalı ve bilgilendirmeliyiz.

bilinçli enerji tüketmek

Hayatımızda elektrik ve su gibi enerji kaynaklarını boş yere kullanmamız gerekir. Eğer ihtiyaç yoksa ışıkları söndürmeli ve muslukları kapatmalıyız. Ancak böyle bilinçli bir şekilde kullanabiliriz.

Evde elektriği tasarruflu kullanmak için şunları yapabiliriz;

  • Açık bırakılan ışıkları kapatmalıyız.
  • Kullanmadığımız elektrikli aletlerin fişlerini çekmeliyiz.
  • Aydınlatmada tasarruflu lambalar kullanmalıyız.
  • Ev halkını enerjinin önemi konusunda bilgilendirmeliyiz.
  • Elektrik tasarrufu için sensörlü lambalar kullanmalıyız.

Kaynakları bilinçli kullanmanın faydaları nelerdir?
Hayatımızda kullandığımız kaynaklar sınırlıdır. Bu kaynakları hiç bitip tükenmeyecekmiş gibi kullanmak büyük bir israftır. Eğer bu kaynakları bilinçli bir şekilde kullanırsak gelecek nesillere daha güzel, yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Bilinçli tüketimin en büyük artısı ise ev ekonomisine sağladığı ekonomik katkıdır.
Okulumuzda nelerden tasarruf yapabilirsiniz?
Okulumuzda sınıf araç ve gereçlerini özenli kullanarak, enerji kaynaklarını tasarruflu kullanarak iyi bir bilinçli tüketici olabiliriz. Açık bırakılan çeşmeleri kapatmak, bunu yapan kişileri uyarmak en önemli görevimiz olmalıdır. Kış aylarında doğal gaz ile ısınan sınıflarımızın açık olan camlarını kapatmakta bir tasarruf örneğidir.Bir başka tasarruf örneği ise kimsenin olmadığı yerlerde açık bırakılan lambaların söndürülmesidir. Bu nedenle birçok yerde çeşmeleri açık bırakmayın, gereksizse söndür gibi uyarıcı yazıları görebilirsiniz.

okulda bilinçli tüketim

Okullarda çeşmeleri açık bırakmamaya özen göstermeli, gereksiz ışıkları söndürmeliyiz.

Aslında bilinçli birer insan olarak bizlerin bu tip uyarıcılara ihtiyacımız olmamalı ve kendiliğimizden bunu yapmamız gerekir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.