Kazasker nedir görevleri nelerdir?

Kazaskerin tanımını yapacak olursak Osmanlı devletinin yapısında bulunan idari bir görevdir. O yıllardaki davalara bakan hakim niteliğindeki kişilerdi. Adalet kültür, eğitim ve din işlerinden sorumlu olan divan üyeleridir.

1480 yılına kadar tek çeşit olan kazaskerleri daha sonra ikiye ayrıldı. Bunlardan ilki Anadolu kazaskeri diğeri ise Rumeli Kazaskeridir. Yetki ve görev bakımından Rumeli Kazaskeri Anadolu Kazaskerinden daha üstündür. İsim olarak Kadı ve asker Birleşmesinden oluşmuştur.

Günümüzdeki adıyla o yıllarda yargı görevini yapmaktaydı. Görevlerini sayacak olursak. Kadı atamaları, din görevlileri atamaları, Kadı kararlarını değiştirme-bozma yada yeni kararlar almayla da yetkiliydi. 17. Yüzyıla kadar Kazaskerlerinin görev süreleri iki yıldı. 17. yüzyıldan sonra görev süreleri 1 yıla indirildi. Daha sonraki yıllarda görevlerini divanda Şeyhülislamlar devralmıştır. Yani kısaca özetleyecek olursak bu gün itibariyle görevinin adını verecek olursak Milli eğitim kültür bakanı da diyebiliriz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.