Kentsel Yerleşim Yerlerinin Genel Özellikleri

Günümüzde ülkemizin büyük bir bölümü kentsel yerleşim yerlerinde yaşamaktadır. Bu yerleşim yerleri bir takım özellikleri taşırlar. Kırsal kesimdeki köy ve kasabalardan farklı olarak çok daha düzenli bir yerleşim, altyapı ve iş imkanları bu bölgelerde bulunur.

Kentsel yerleşim yerlerinde tüketen ve üreten bir toplum vardır. Sanayinin oldukça gelişmiş olduğu bu bölgede düzenli ve yerleşik bir hayat vardır. Saatlik olarak çalışan insanlar sosyal hayatıda bu çalışma saatlerine göre yaşarlar. İş olanaklarının geniş olduğu bu bölgelere kırsal kesimden göç gelmektedir. Ulaşım, eğitim ve yerleşim olanakları kentsel yerleşim merkezlerinde oldukça gelişmiştir.

kentselyerlesim

Kentsel yerleşim merkezlerinde kırsal kesimden farklı olarak polis tarafından güvenlik sağlanmaktadır. Bu yerleşim yerlerinin en küçük yapı birimi mahalledir. Kentsel yerleşim merkezlerinin en yoğun şekilde geliştiği ve büyüdüğü bölge yaygın sanayi ve iş olanakları nedeniyle Marmara Bölgesidir. Kentsel yerleşimde nüfus bir hayli fazladır. İş imkanları nedeniyle nüfusun fazla olduğu bu bölgelerde nüfusa bağlı olarak eğitim, yerleşim, ulaşım çok gelişmiştir.

Kentsel yerleşim yerleri Vali tarafından belediyeler aracılığı ile yönetilmektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.