kilometre ve milimetre ölçü birimlerini kullanıldığı alanlara örnekler veriniz

Kilometre ve milimetre ölçü birimlerinin kullanıldığı alanlara örnekler bulmamızı istedi öğretmenimiz. km ve mm sembolleri ile gösterilen bu uzunluk ölçü birimleri birçok alanda kullanılmaktadır. Milimetre daha çok ince hesapların yapıldığı meslek dallarında kullanılırken kilometre ise büyük miktardaki uzunlukları ve araç hızlarında kullanılır.

Milimetre ölçü birimini kullanan meslek dalları

Marangoz: Bu meslek dalında ustalar çok ince hesaplar ile ahşaptan ürünler elde ederler. Örneğin bir masanın ayaklarının geçeceği deliklerin yarı çapı çok küçüktür. Ustalar bu derinliği hesaplamak için milimetre kullanırlar.

Mimarlar: Bu meslek dalında ise mimarlar yapacakları proje ve inşaat işleri için önceden çizimler yaparak hazırlık yaparlar. Plan ve projelerinde yapılan çizimler projenin minyatürü olduğu için yapıtlar küçültülmüş halde gösterilir. Bu nedenle çizimlerinde her zaman milimetre kullanırlar.

Mühendisler: Mühendislerde aynı mimarlar gibi çeşitli teknik resim çizdikleri için onlarda milimetre ölçü birimlerini kullanırlar.

Terziler: Elbiseleri oluşturmak için küçük hesaplamalara dikkat etmek zorundalardır. Bu nedenle kumaşlarını küçük ölçeklerde kesmek zorundadırlar.

Kilometre ölçü birimini kullanan meslek dalları

Haritacılık: Haritalarda bölgelerin yüzölçümleri kilometre kare ile belirtilir.

Arabalar: Arabaların hızları saatte gittikleri kilometre uzunluk değerinden verilir. Örneğin 70 km/saat denildiğinde bu araç saatte 70 km yol alabileceği anlatılır.

Askerlik: Askerlik hizmetinde atış, savaş gibi eğitim yada durumlarda hedefin uzaklığı genellikle kilometre cinsinden uzunluk cinsinden verilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.