Kim Olduğumuz Üzerine Etkinlikleri

1.Etkinlik

Metni ikinci defa dinlerken aşağıdaki sorularla ilgili notlar alınız.

Yazar, önce hangi mesleği seçmiş?
Yazar en başlarda askerliği meslek olarak seçmiştir.

“Alice (Alis) Harikalar Diyarında” adlı kitabın özellikleri nelermiş?
Kitap bugün bilinenin aksine çocuk kitabı değilmiş. Geçmişteki İngilterede var olan yönetimi eleştirmek adına yazılan bir kitaptır.

Yazar, mesleğini değiştirmiş mi? Bunu hangi ipuçlarından anlıyorsunuz?
Yazar bir zaman sonra meslek değiştirmiş ve yazar olmuş. Bu kitabı Şubat 2002’de yazmaya başladım sözünden bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz.

2.Etkinlik
Aşağıdaki cümleleri metne göre değerlendiriniz. Doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
Metin, kendimizi ve yeteneklerimizi tanımamız amacıyla yazılmıştır. Doğru
Yazar, küçük yaşlarda askerî okula gitmiştir. Doğru
Yazarın bazı arkadaşları meslek değiştirmişlerdir. Doğru
Hangi mesleği seçeceğimizi ailemiz belirlemelidir. Yanlış

3.Etkinlik
Dinlediğiniz metinde yer alan millî ve evrensel değerleri belirleyerek aşağıya yazınız.

Milli değerler: Görenek, gelenek
Evrensel değerler: bireysel bütünlük ve hizmet

4.Etkinlik

Dinlediğiniz metnin ana fikrini aşağıya yazınız.
Kedimizi yakından tanımalı ve bu sayede mutlu, huzurlu bir yaşam sürmeliyiz.

5.Etkinlik
Dinlediğiniz metindeki yardımcı fikirleri belirleyerek aşağıya yazınız.
-Zamanın hızlı bir şekilde geçtiği
-Gitmek istediğimiz hedefi belirlemenin önemi.

6.Etkinlik
Aşağıya meslek seçiminizle ilgili düşüncelerinizi anlatan bir deneme yazınız

Meslek seçimi insan hayatındaki önemli noktalardan biridir. Bu seçim yaşamımızın mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmemiz için en etkili seçimdir. Seçtiğimiz mesleği severek yapmamız ve yılmadan çalışmamız sosyal yaşamımızı da etkilemektedir.

Öyle ki iş yerindeki mutluluğumuz sosyal hayatımıza da yansımaktadır. İşimiz ve biz bir bütün olarak yaşam içindeki yerimizi alırız. Yanlış bir meslek seçimi ise bizim hayatımızı mahveder. Çünkü işimizde yaşadığımız sorunlar yaşamımıza da yansır. Bu nedenle doğru bir seçimle yaşamımızı mutlu bir hale getirebiliriz.

7.Etkinlik
Aşağıdaki cümlelerde kullanılan fiilleri belirleyiniz. Fiillerin hangi kip, kişi ve anlamda çekimlendiğini
bulunuz.

Bu işi başarmalıyız. gereklilik kipi/1. çoğul kişi/olumlu
Sorumluluklarımı biliyorum şimdiki zaman/1. tekil kişi/olumlu
Yetenek testine girdin mi? görülen geçmiş zaman / 2.tekil kişi / olumlu
Meslek konusunda bu yıl karar vereceğim. gelecek zaman /1. tekil kişi/ olumlu

8.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemi oluşturan fiillerin kipini ve kişisini belirtiniz.

Her gün kitap okumalıyız.
Yüklem okumalıyız. gereklilik kipi / birinci çoğul kişi

Bilir miyiz gelecekte neler olacağını
Yüklem bilir miyiz. gelecek zaman / birinci çoğul kişi

Yeni arkadaşlar edindik.
Yüklem edindik. görülen geçmiş zaman / birinci çoğul kişi

Onu bugün görmediniz mi?
Yüklem görmediniz mi. görülen geçmiş zaman / 2. çoğul kişi

9.Etkinlik
Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Cümlelerin öznelerini belirleyiniz. Özneleri “Birinci tekil kişi”,“üçüncü çoğul kişi” vb. ifadelerle adlandırınız

Yeteneklerini geliştirmelisin. gizli özne / 2. tekil kişi
Resim yapmayı seviyorum. gizli özne / 1. tekil kişi
Arkadaşım bana kitap almış. gerçek özne / 3. tekil kişi
Bu konuyu yeniden çalışmalıyız. gizli özne / 1. çoğul kişi
Kardeşim durmadan soru sorar. gerçek özne / 3. tekil kişi
Bu konuyu bir daha düşün. gizli özne / 2.tekil kişi

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.