Kimya endüstrisinin gelişimi nasıl mümkün olur?

Günümüzde kullandığımız birçok araç ve gereç, çevremizde gördüğümüz yapay nesneler ve çok daha fazlası kimya endüstrisinin ürünüdür. Hayatın her alanında bir kimya ürünü görebilirsiniz.

Aslında ülkemizde birçok alanda bu endüstri ürünleri kullanılıyor fakat ham maddenin ülkemizde üretilmediği bir gerçektir. Dış ticaret ile elde edilen ham maddelerin işlenerek mamul haline getirilmesi söz konusudur.

kimya ile uğraşan kişi

Kimya endüstrisinde en büyük eksik kesinlikle madde temini konusunda yaşanan sıkıntılardır. Öyle ki başka ülkelerden satın alınan maddeler nedeniyle yapılan üretim sonucunda elde edilen mamüllerin maliyeti de bir hayli yükselmektedir.

Sonuç olarak bu durum doğrudan tüketiciye ve ülke ekonomisinin cari açık vermesine neden olmaktadır.

Kimya endüstrisinin daha çok gelişmesi için yapılması gerekenler bellidir;

İlk olarak bu alanda çalışacak ve üretim yapabilecek kalifiye iş gücünün elde edilmesi gerekir. Bu kişiler üretimin daha kaliteli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Neyse ki ülkemizde birçok üniversitede bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

Devletimizin bu endüstriyi kalkındırmak için bir takım önlemler alması ve destek sunması gerekir. Şöyle ki organize sanayi bölgelerini kurduğu gibi organize eğitim birimleri ile daha kapasite artırma konulu eğitimler vermelidir.

Hatta devletimiz ham madde üretimi için veya temini için destek sunmalıdır. Kimyanın temeli ne yazık ki günümüzde petroldür. Buda ülkemizde üretimi oldukça düşük oranlarda olan bir kimyasal maddedir.

Devlet olarak yeni sahalarda bu ham maddenin temini ve üretimi olarak agresif bir çalışma sağlanması gerekmektedir.

Tüm bu önlemlerin yanında sektörün kalkınması için bir takım vergi muafiyetleri de sağlanması gerekir.

Gelişim için alınan önlemler kadar sınırlayıcı önlemlerde gereklidir.

Bu cümle ile kastedilen kimya ürünlerinin geri dönüşümlerinin zor olması ve çevre kirliliğinde en büyük etkenlerin başında gelmesidir.

Çevre kirliliği yaşandığı her alanda kimya ürünlerini görebilirsiniz. Buda gerekli önlemlerin alınmayışından kaynaklanmalıdır. Yapılması gereken her üretim tesisine yapılan üretim kadar, atık madde toplama ve bunları geri dönüşüme kazandırma zorunluluğu getirilmesidir.

Bu durumun gerçekleşmesi sadece bu önlemle mümkün olamaz.

Belediyelerin sokaklarda ve caddelerde bankamatik tarzında atık madde toplayıcı cihazlar koyması gerekir. Avrupanın birçok yerinde bunun örneklerini görebilirsiniz. İnsanlar pet şişe, cam şişe, poşet gibi maddeleri bu cihazlar içerisine atarak geri dönüşüme atıyor, aynı zamanda karşılığında ücret alıyorlar.

Hatta öyle ki evlerden atılan çöplerin kontrolü sağlanarak geri dönüşümde kullanılabileceklerin atılmasında cezai yaptırımlar uygulanır.

Kimyanın gelişim ve büyümesi kadar doğanın korunması da son derece önemlidir.

Sanırım gayet bilgilendirici ve açıklayıcı bir konu oldu. Makaleyi anlaşılır olabilmesi için basit tuttum. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Fatih Kızılcevher / Kimyager

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.