Kimyasal enerjinin günlük hayatta kullanımı

İlk olarak kimyasal enerjinin tanımını yapacak olursak bir maddenin moleküllerinin başka bir madde molekülleri ile yapmış olduğu reaksiyon sonucunda ortaya çıkan enerjiye denir. Günlük hayatta kullandığımız kimyasal enerjilere örnekler verecek olursak, yaktığımız odun, kömür, petrol, kağıt gibi yakıtların molekülleri havadaki oksijenin molekülleriyle birleşerek ortaya ısı enerjisini çıkartır.

Günümüz itibariyle kömür, petrol, doğalgaz rezervleri 50 – 100 yılın ihtiyacını karşılayacak seviyelerde olduğu tahmin edilmektedir. Bu durumun yarattığı olumsuzluklar için alternatif enerji kaynakları arayışına girilmesine neden olmuştur.

Alternatif olarak bir enerji düşünülüyorsa ilk olarak akıllara güneş enerjisi gelmelidir. Çünkü bunun nedeni her yıl ülkemizin ihtiyacı olan kömür, petrol, doğalgaz ihtiyacının 10 kat daha fazla güneş ışığı dünyaya düşmektedir. Fakat bu düşen ışınların bir kısmı geri yansıdığı için kayıp enerji olarak sayılmaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda güneş ışığından iki şekilde yararlanılabileceği ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi güneş ışınını direk elektrik enerjisine dönüştürülerek oluşturulan enerji. İkincisi ise güneş ışığının sudan hidrojen elde edilmesinde kullanılmasıdır. Görüldüğü gibi güneş enerjisi geleceğin enerji kaynağı arasında yer almaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.