Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Kimyasal tepkimeler nelerdir?

Maddenin kimyasal özelliklerinde meydana gelen değişmeler sonucunda yeni özellikte maddeler oluşmaktadır. Kimyasal özelliklerdeki değişmelere kimyasal olay veya kimyasal tepkime denir.

Kimyasal tepkimelere bir kaç örnek verecek olursak; Örneğin demirin havadaki oksijenle birleşmesi sonucu pas oluşurken, suyun elektrik akımıyla elektrolizi sonucu hidrojen ve oksijen gazları açığa çıkar. Yanma, paslanma, fotosentez, mayalanma bunlar kimyasal tepkimelere örneklerdir.

Kimyasal tepkimeler, olaya giren maddelere ait taneciklerin (molekül, atom ya da iyon) çarpışmaları ile gerçekleşmektedirler. Enerjileri yeterli olan taneciklerin çarpışmaları sonucunda kimyasal bağlar birbirinden koparak moleküller atomlarına dağılır ve atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeler oluştururlar. Kimyasal tepkime, kimyasal değişim ve kimyasal olay aslında eş anlamlı cümlelerdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.