Kimyasal tepkimeler nelerdir?

Maddenin kimyasal özelliklerinde meydana gelen değişmeler sonucunda yeni özellikte maddeler oluşmaktadır. Kimyasal özelliklerdeki değişmelere kimyasal olay veya kimyasal tepkime denir.

Kimyasal tepkimelere bir kaç örnek verecek olursak; Örneğin demirin havadaki oksijenle birleşmesi sonucu pas oluşurken, suyun elektrik akımıyla elektrolizi sonucu hidrojen ve oksijen gazları açığa çıkar. Yanma, paslanma, fotosentez, mayalanma bunlar kimyasal tepkimelere örneklerdir.
tepkime
Kimyasal tepkimeler, olaya giren maddelere ait taneciklerin (molekül, atom ya da iyon) çarpışmaları ile gerçekleşmektedirler. Enerjileri yeterli olan taneciklerin çarpışmaları sonucunda kimyasal bağlar birbirinden koparak moleküller atomlarına dağılır ve atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeler oluştururlar. Kimyasal tepkime, kimyasal değişim ve kimyasal olay aslında eş anlamlı cümlelerdir.

Kimyasal bir tepkimede korunması gereken nicelikler aşağıdaki gibidir.
– Atomların türleri ve sayısı
– Atomların çekirdek yapıları
– Toplam kütle
– Toplam enerji
– Toplam elektriksel yük

Değişen nicelikleride belirtmek gerekirse
– Molekül sayısı
– Gaz tepkimelerinde hacim
– Gaz tepkimelerinde basınç

Bu günkü konumuz olan kimyasal tepkimelere örnekler vererek anlatmaya çalıştık.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.