Kinetik enerjinin kütleyle doğru orantılı olduğu nasıl açıklanır

Kinetik enerji kütle ile doğru orantılı olup bir cismin kütlesi arttıkça kinetik enerjisi de artmaktadır. Kinetik enerjinin hesaplanması için bir takım verilere ihtiyaç duyulur. Bunlar cismin hızı ve kütlesidir. Kinetik enerji ise bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerji olarak tanımlanır. Formülümüz ise aşağıdaki şekildedir.

Kinetik enerji=(1/2)x m x V(kare) şeklindedir.

Formüle m kütleyi v ise cismin hızını sembolize etmektedir.

Formülden de anlaşılacağı gibi kinetik enerjinin hesaplanması için 0.5 ile cismin kütlesini ve hızının karesini çarptığımızda cismin kinetik enerjisini elde ederiz. Yine aynı formüle göre kinetik enerji değeri kütle büyüdükçe büyümektedir.

Formülü sadeleştirerek yazmak istediğimizde

Kinetik Enerji=(m x V2)/2 şeklinde yazabiliriz.

Kinetik enerjinin büyüklüğü cismin kütlesi ve hızına doğrudan bağlıdır. Bu iki değer arttığında cismin kinetik enerjiside artmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.