KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TOPLUM HAYATINDAKİ ÖNEMİ

Haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere eğitmek ,eğlendirmek belli aralıklarla yada sürekli olarak kullanılan araçlara kitle iletişim araçları denir.Teknolojik gelişime bağlı olarak sürekli gelişen ve değişen bir dünyada kullandığımız araç gereçlerinde değişmemesi olanaksızdır.Günümüzde kullanılan internet telefon televizyon gazete radyo gibi kitle iletişim araçları hayatımız kolaylaştırdığı gibi bizi tehdit eden yönleri de bulunmaktadır.Örneğin televizyonlarda olumsuz cinsel içerikli yayınlar özellikle çocukların sağlığını olumsuz etkilemektedir.Bir başka örnek verecek olursak gezete dergilerde yayınlanan türkçe kelimeler yerine batılı kelimelerin kullanılması dilimizin yozlaşmasına sebep olamktadır.Kİtle iletişim araçları doğru kullanıldığında insana büyük faydalar sağlamaktadır.İnternet üzerinden alışverişten tutunda aile ve akrabalarla görüşme yapabilmeye kadar bütün her şeyi elimizin altında halledebilmekteyiz.Toplum olarak artık üretim değilde tüketim toplumu olma yolunda ilerlemekteyiz buna hazırcılık da diyebiliriz.
Günümüzde her şey anlık yaşanmakta ve bitmektedir.Bu teknolojinin vermiş olduğu imkanlar ülkeler arası teknolojik savaş boyutunda düşünülürse buna kimsenin dur demesi mümkün değildir. Kitle iletişim araçları doğru zamanda doğru yerde bilinçli kullanılmalı kullanılmadığı takdirde büyük sorunlara yol açacağı unutulmamalıdır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.