Kloroplastın Fotosentezdeki Rolü

Bitkilerde fotosentez işlemindeki en önemli rolü şüphesiz kloroplast alır. Peki fotosentez işleminde kloroplastın rolü nedir? Dıştan çift katmanlı bir zarla çevrili olan kloroplast fotosentezin esas olarak gerçekleştiği sitoplazmatik bir organeldir.

Yapısındaki fotosentez pigmentleri enzimleriyle klorofil içeren yassı kesecikler bulunur. Yapısında DNA bulunan ve bağımsız çalışan ve kendiliğinden çoğalan bir organeldir. Tillakoidler, iç zar ve dış zar, stromalar, enzimler, ribozom, DNA gibi oluşumlar sayesinde fotosentez yapan kloroplast bir şaheserdir. Bu oluşumlar tamamen birbiriyle bağlantılı ve kordineli çalışırlar.

Işık enerjisinin emilimi, karbondioksit alımı, karbonhidrat yapımı ve oksijen eldesi tamamen bu organelde gerçekleşir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.