Kompozisyon dünyadaki bütün kötülükleri yenebilirim

Ben dünyadaki tüm kötülükleri yenebilirim nasıl mı? Elbette ki halkı eğitim ve öğretimle geliştirip neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlatarak. Ne yazık ki dünya genelinde eğitim ve öğretim oranı çok düşük. Halkın cehaleti ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle kötülükler meydana gelmektedir.

Öncelikli hedef halkın eğitim ve öğretim olanaklarının genişletilerek kişilerin kendilerini geliştirmesi sağlanmalıdır. Eğitimli bireyler yaşadıkları toplumda iş gücü olarak ekonomik katkıda bulunup halkın refahı sağlanmalıdır. Hepinizin bildiği gibi kötülüğün asıl nedeni ya ekonomik sıkıntılar, yada eğitimsizliktir. Bu nedenle dünya çapında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri kurulmalı ve ülkelerin bu iki unsura teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Kötülük sadece bir bireye yapılabilirken topluma ve halka da yapılabilir. Örneğin bir kamu malına zarar vermek o toplumun tümüne verilen bir zarardır.

Halbuki bunu yapan kişinin hiçbir kazancı yoktur. Esas maksadı zarar vermek ve hiçbir beklentisi olmayan bu kişiler cehaletlerinin kurbanıdır. Eğitimsiz olan, eğitimli olsa bile kendini geliştiremeyen kişiler toplumlardaki kötülüklerin esas nedenidir.

Birde ekonomik sıkıntıları nedeniyle suça yönelen, suç işleyen yada işlemek zorunda kalanlar var. Bu kimseler yine eğitim eksikliği ve iş gücü potansiyeli olmadıkları için ekonomik sıkıntılar çekmektedir. Bu nedenle dolaylı olarak suça yönelirler.

Esas yapılması gereken eğitimdir. Zira günümüzde eğitimli olup kendisini geliştiren her birey bugün bir işe sahiptir ve kolay kolay suça bulaşmazlar.

Son olarak dünyadaki kötülüklerin önüne geçmek için toplumsal ahlak kurallarının basın yoluyla halka aşılanması gerekir. İlerleyen dönemde bu kurallara değineceğiz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.